:
:
?
.???????@Mail.ru

.


""

: 0
: 75
: 35 522
: 986

ShamRock 2007-2019
226111526

= 1=

: 1073
vs
: 1029
150150,145145
: 26.10.11 19:15
: 4
: 30.10.11 19:15
150
: 50
.%
1Blackraider9550 45 553%
24520 25 -544%
3Kesha LutcifeR3118 13 558%
4IAM_IZVERG2011 9 255%
5lisiy221148 6 257%
6137 6 154%
713- 147 7 050%
8156 9 -340%
9104 6 -240%
10welder1064 2 267%
119043 1 275%
12Lehius83 5 -238%
1343 1 275%
14KRISTI 9052 3 -140%
15glistachinasranez32 1 167%
16Gipperion51 4 -320%
17boyets31 2 -133%
C :
:
:
.%
1Vperdolius9746 51 -547%
2japik4325 18 758%
3wolfsl3422 12 1065%
4Greyback2813 15 -246%
5 1612 4 875%
6musrik229 13 -441%
713166 10 -438%
8slv62 4 -233%
9Suleymaan42 2 050%
1052 3 -140%
11moshkinandre52 3 -140%
1242 2 050%
1321 1 050%
14Svetik0451 4 -320%

: 4

# . .
1 30.10.11 00:44 30.10.11 00:53 kesha lutcifer 26960207 Vperdolius vs. Kesha LutcifeR Vperdolius Kesha LutcifeR
2 30.10.11 00:20 29.10.11 23:16 kesha lutcifer 26959688 Vperdolius vs. Kesha LutcifeR Vperdolius Kesha LutcifeR
3 29.10.11 23:19 29.10.11 23:41 kesha lutcifer 26959458 Vperdolius vs. Kesha LutcifeR Vperdolius Kesha LutcifeR
4 29.10.11 23:06 29.10.11 23:44 vperdolius 26959154 Vperdolius vs. Vperdolius
5 29.10.11 23:15 29.10.11 23:55 vperdolius 26958929 vs. Vperdolius Vperdolius
6 29.10.11 23:40 29.10.11 23:14 vperdolius 26958642 Vperdolius vs. Kesha LutcifeR Kesha LutcifeR Vperdolius
7 29.10.11 23:03 29.10.11 23:37 vperdolius 26958313 Vperdolius vs. Vperdolius
8 29.10.11 23:34 29.10.11 23:09 vperdolius 26958071 Vperdolius vs. Vperdolius
9 29.10.11 23:52 29.10.11 23:21 vperdolius 26957797 Vperdolius vs. Kesha LutcifeR Kesha LutcifeR Vperdolius
10 29.10.11 23:07 29.10.11 23:40 kesha lutcifer 26957217 Kesha LutcifeR vs. Vperdolius Vperdolius Kesha LutcifeR
11 29.10.11 23:10 29.10.11 23:06 vperdolius 26957168 vs. Vperdolius Vperdolius
12 29.10.11 23:39 29.10.11 23:35 26955825 vs. NiK-IvAn NiK-IvAn
13 29.10.11 23:17 29.10.11 23:22 13- 26955733 Svetik04 vs. 13- Svetik04 13-
14 29.10.11 23:29 29.10.11 23:21 13- 26955650 Svetik04 vs. 13- Svetik04 13-
15 29.10.11 23:17 29.10.11 23:06 26954813 vs. Greyback Greyback
16 29.10.11 22:43 29.10.11 22:38 26953486 Suleymaan vs. Suleymaan
17 29.10.11 22:49 29.10.11 22:56 26952925 Vperdolius vs. Vperdolius
18 29.10.11 22:57 29.10.11 22:56 26952544 Vperdolius vs. Vperdolius
19 29.10.11 22:27 29.10.11 22:23 vperdolius 26951952 vs. Vperdolius Vperdolius
20 29.10.11 22:38 29.10.11 22:10 kesha lutcifer 26950244 Kesha LutcifeR vs. Vperdolius Vperdolius Kesha LutcifeR
21 29.10.11 22:11 29.10.11 22:26 vperdolius 26949872 Vperdolius vs. Vperdolius
22 29.10.11 22:35 29.10.11 22:08 vperdolius 26949633 vs. Vperdolius Vperdolius
23 29.10.11 21:14 29.10.11 21:59 26948411 90 vs. japik japik 90
24 29.10.11 21:26 29.10.11 21:07 japik 26948457 13- vs. japik 13- japik
25 29.10.11 21:22 29.10.11 21:20 japik 26948184 japik vs. Kesha LutcifeR Kesha LutcifeR japik
26 29.10.11 21:56 29.10.11 21:23 vperdolius 26948226 Vperdolius vs. Vperdolius
27 29.10.11 21:31 29.10.11 21:10 26946390 vs. Vperdolius Vperdolius
28 29.10.11 21:53 29.10.11 21:40 13- 26947980 Suleymaan vs. 13- Suleymaan 13-
29 29.10.11 21:33 29.10.11 21:45 26947889 Vperdolius vs. 90 Vperdolius 90
30 29.10.11 21:45 29.10.11 21:35 japik 26947609 13- vs. japik 13- japik
31 29.10.11 21:38 29.10.11 21:53 vperdolius 26947489 Vperdolius vs. 90 90 Vperdolius
32 29.10.11 21:24 29.10.11 21:26 japik 26946924 japik vs. 13- 13- japik
33 29.10.11 21:15 29.10.11 21:26 vperdolius 26946968 Vperdolius vs. 13- 13- Vperdolius
34 29.10.11 21:08 29.10.11 21:56 13- 26946256 Greyback vs. 13- Greyback 13-
35 29.10.11 21:29 29.10.11 21:35 13- 26946851 Greyback vs. 13- Greyback 13-
36 29.10.11 21:15 29.10.11 21:16 japik 26946387 japik vs. japik
37 29.10.11 21:06 29.10.11 21:36 Suleymaan 26946550 Suleymaan vs. 13- 13- Suleymaan
38 29.10.11 21:17 29.10.11 21:03 vperdolius 26945471 Vperdolius vs. Vperdolius
39 29.10.11 21:01 29.10.11 21:40 26945927 japik vs. japik
40 29.10.11 21:26 29.10.11 21:50 greyback 26945988 13- vs. Greyback 13- Greyback
41 29.10.11 21:53 29.10.11 21:23 japik 26945454 vs. japik japik
42 29.10.11 21:33 29.10.11 21:06 26945246 vs. Vperdolius Vperdolius
43 29.10.11 21:16 29.10.11 21:15 japik 26944917 vs. japik japik
44 29.10.11 21:59 29.10.11 21:10 Suleymaan 26944321 Suleymaan vs. Suleymaan
45 29.10.11 11:43 29.10.11 11:10 26893551 IAM_IZVERG vs. IAM_IZVERG
46 29.10.11 11:36 29.10.11 11:03 26893284 IAM_IZVERG vs. IAM_IZVERG
47 29.10.11 11:51 29.10.11 11:22 26892733 IAM_IZVERG vs. IAM_IZVERG
48 29.10.11 10:51 29.10.11 10:28 iam_izverg 26890423 wolfsl vs. IAM_IZVERG wolfsl IAM_IZVERG
49 29.10.11 10:33 29.10.11 10:02 iam_izverg 26890212 IAM_IZVERG vs. wolfsl wolfsl IAM_IZVERG
50 29.10.11 10:33 29.10.11 10:05 iam_izverg 26888913 Greyback vs. IAM_IZVERG Greyback IAM_IZVERG
51 29.10.11 10:44 29.10.11 10:39 iam_izverg 26888853 IAM_IZVERG vs. Greyback Greyback IAM_IZVERG
52 29.10.11 01:56 29.10.11 01:15 26877670 vs. musrik musrik
53 29.10.11 01:18 29.10.11 01:34 26877592 musrik vs. musrik
54 29.10.11 01:05 29.10.11 01:18 26877392 vs. musrik musrik
55 29.10.11 01:30 29.10.11 01:07 26877137 vs.
56 29.10.11 01:43 29.10.11 01:36 26877274 vs. musrik musrik
57 29.10.11 01:40 29.10.11 01:50 26877163 vs. musrik musrik
58 29.10.11 01:48 29.10.11 01:19 26877087 vs. musrik musrik
59 29.10.11 01:28 29.10.11 01:40 26876986 vs. musrik musrik
60 29.10.11 01:21 29.10.11 01:19 26876450 vs. musrik musrik
61 29.10.11 01:25 29.10.11 01:39 26876707 vs. musrik musrik
62 29.10.11 01:12 29.10.11 01:23 26876496 musrik vs. musrik
63 29.10.11 01:51 29.10.11 01:14 26876329 musrik vs. musrik
64 29.10.11 01:34 29.10.11 01:43 26876228 vs. musrik musrik
65 29.10.11 01:06 29.10.11 01:21 26876141 musrik vs. musrik
66 29.10.11 01:07 29.10.11 01:23 26875785 vs. musrik musrik
67 29.10.11 01:27 29.10.11 01:26 26875607 musrik vs. musrik
68 29.10.11 01:36 29.10.11 01:42 26875575 vs. L0K0fan L0K0fan
69 29.10.11 01:55 29.10.11 01:02 26875460 musrik vs. musrik
70 29.10.11 01:38 29.10.11 01:43 26874999 vs. musrik musrik
71 29.10.11 00:38 29.10.11 00:54 26874815 vs. Vperdolius Vperdolius
72 29.10.11 00:31 29.10.11 00:59 26874595 vs. Vperdolius Vperdolius
73 29.10.11 00:04 29.10.11 00:26 26874440 vs. Vperdolius Vperdolius
74 29.10.11 00:11 29.10.11 00:00 26874344 vs. Vperdolius Vperdolius
75 29.10.11 00:05 29.10.11 00:23 vperdolius 26874026 Vperdolius vs. Kesha LutcifeR Kesha LutcifeR Vperdolius
76 29.10.11 00:28 29.10.11 00:19 26873686 Vperdolius vs. Vperdolius
77 29.10.11 00:59 29.10.11 00:14 vperdolius 26873505 Blackraider vs. Vperdolius Blackraider Vperdolius
78 29.10.11 00:16 29.10.11 00:32 vperdolius 26872867 Vperdolius vs. Vperdolius
79 29.10.11 00:17 29.10.11 00:41 vperdolius 26872172 Vperdolius vs. Vperdolius
80 29.10.11 00:11 29.10.11 00:55 Blackraider 26871844 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
81 29.10.11 00:48 29.10.11 00:04 Blackraider 26871329 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
82 29.10.11 00:58 29.10.11 00:12 Blackraider 26871170 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
83 29.10.11 00:16 29.10.11 00:28 Blackraider 26870820 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
84 29.10.11 00:09 29.10.11 00:51 vperdolius 26870811 Vperdolius vs. lisiy221 lisiy221 Vperdolius
85 29.10.11 00:40 29.10.11 00:15 Blackraider 26870682 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
86 29.10.11 00:19 29.10.11 00:56 vperdolius 26870403 Vperdolius vs. lisiy221 lisiy221 Vperdolius
87 29.10.11 00:09 29.10.11 00:10 26870127 Vperdolius vs. lisiy221 Vperdolius lisiy221
88 28.10.11 23:40 28.10.11 23:07 26869669 Vperdolius vs. lisiy221 Vperdolius lisiy221
89 28.10.11 23:58 28.10.11 23:37 26869539 Vperdolius vs. lisiy221 Vperdolius lisiy221
90 28.10.11 23:20 28.10.11 23:00 vperdolius 26869386 Blackraider vs. Vperdolius Blackraider Vperdolius
91 28.10.11 23:41 28.10.11 23:22 vperdolius 26869269 Vperdolius vs. Blackraider Blackraider Vperdolius
92 28.10.11 23:44 28.10.11 23:25 vperdolius 26868999 Vperdolius vs. lisiy221 lisiy221 Vperdolius
93 28.10.11 23:08 28.10.11 23:40 vperdolius 26868734 Blackraider vs. Vperdolius Blackraider Vperdolius
94 28.10.11 23:36 28.10.11 23:15 vperdolius 26868575 Blackraider vs. Vperdolius Blackraider Vperdolius
95 28.10.11 23:54 28.10.11 23:48 vperdolius 26866236 Blackraider vs. Blackraider
96 28.10.11 23:18 28.10.11 23:40 Blackraider 26868012 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
97 28.10.11 23:46 28.10.11 23:06 Blackraider 26866749 Blackraider vs. Blackraider
98 28.10.11 23:46 28.10.11 23:16 Blackraider 26866609 Blackraider vs. Blackraider
99 28.10.11 23:15 28.10.11 23:51 nikolay_1984 26865653 Svetik04 vs. Svetik04
100 28.10.11 22:01 28.10.11 22:10 26864154 Greyback vs. lisiy221 Greyback lisiy221
101 28.10.11 22:41 28.10.11 22:12 26863937 Greyback vs. lisiy221 Greyback lisiy221
102 28.10.11 22:16 28.10.11 22:00 greyback 26863630 lisiy221 vs. Greyback lisiy221 Greyback
103 28.10.11 22:17 28.10.11 22:46 Blackraider 26863293 Blackraider vs. Greyback Greyback Blackraider
104 28.10.11 22:51 28.10.11 22:10 greyback 26863039 Greyback vs. Blackraider Blackraider Greyback
105 28.10.11 22:00 28.10.11 22:24 greyback 26862854 Greyback vs. Blackraider Blackraider Greyback
106 28.10.11 22:22 28.10.11 22:06 Blackraider 26862553 Blackraider vs. Greyback Greyback Blackraider
107 28.10.11 21:53 28.10.11 21:13 26855822 Lehius vs. Lehius
108 28.10.11 21:23 28.10.11 21:16 iam_izverg 26852979 IAM_IZVERG vs. Vperdolius Vperdolius IAM_IZVERG
109 28.10.11 20:56 28.10.11 20:23 Blackraider 26852403 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
110 28.10.11 20:21 28.10.11 20:49 KRISTI 26852521 KRISTI 90 vs. Vperdolius Vperdolius KRISTI 90
111 28.10.11 20:43 28.10.11 20:18 26851718 90 vs. Vperdolius Vperdolius 90
112 28.10.11 20:16 28.10.11 20:39 iam_izverg 26851354 IAM_IZVERG vs. Vperdolius Vperdolius IAM_IZVERG
113 28.10.11 20:16 28.10.11 20:22 Blackraider 26851325 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
114 28.10.11 20:48 28.10.11 20:06 vperdolius 26850492 Vperdolius vs. Blackraider Blackraider Vperdolius
115 28.10.11 20:18 28.10.11 20:54 Blackraider 26850121 Blackraider vs. japik japik Blackraider
116 28.10.11 20:45 28.10.11 20:40 japik 26849785 Blackraider vs. japik Blackraider japik
117 28.10.11 20:25 28.10.11 20:23 japik 26849254 KRISTI 90 vs. japik KRISTI 90 japik
118 28.10.11 19:19 28.10.11 19:35 vperdolius 26847026 Vperdolius vs. Lehius Lehius Vperdolius
119 28.10.11 18:47 28.10.11 18:51 iam_izverg 26841380 Vperdolius vs. IAM_IZVERG Vperdolius IAM_IZVERG
120 28.10.11 18:05 28.10.11 18:01 vperdolius 26840736 Vperdolius vs. IAM_IZVERG IAM_IZVERG Vperdolius
121 28.10.11 18:46 28.10.11 18:19 vperdolius 26839844 Vperdolius vs. IAM_IZVERG IAM_IZVERG Vperdolius
122 28.10.11 18:22 28.10.11 18:06 iam_izverg 26839574 IAM_IZVERG vs. Vperdolius Vperdolius IAM_IZVERG
123 28.10.11 17:57 28.10.11 17:00 greyback 26835752 Greyback vs. Blackraider Blackraider Greyback
124 28.10.11 17:12 28.10.11 17:38 Blackraider 26835490 Greyback vs. Blackraider Greyback Blackraider
125 28.10.11 17:27 28.10.11 17:55 greyback 26834904 IAM_IZVERG vs. Greyback IAM_IZVERG Greyback
126 28.10.11 17:17 28.10.11 17:56 greyback 26834809 vs. Greyback Greyback
127 28.10.11 17:02 28.10.11 17:22 greyback 26834356 vs. Greyback Greyback
128 28.10.11 17:25 28.10.11 17:52 greyback 26832951 Greyback vs. Greyback
129 28.10.11 17:14 28.10.11 17:26 26832544 vs. Greyback Greyback
130 28.10.11 16:53 28.10.11 16:34 Blackraider 26828010 vs. Blackraider Blackraider
131 28.10.11 16:23 28.10.11 16:44 26828098 vs.
132 28.10.11 16:11 28.10.11 16:29 26827140 vs.
133 28.10.11 16:16 28.10.11 16:36 26826771 vs. wolfsl wolfsl
134 28.10.11 16:15 28.10.11 16:35 wolfs 26826583 wolfsl vs. IAM_IZVERG IAM_IZVERG wolfsl
135 28.10.11 16:14 28.10.11 16:37 iam_izverg 26826350 wolfsl vs. IAM_IZVERG wolfsl IAM_IZVERG
136 28.10.11 15:20 28.10.11 15:35 wolfs 26825440 IAM_IZVERG vs. wolfsl IAM_IZVERG wolfsl
137 28.10.11 15:05 28.10.11 15:31 wolfs 26825828 Kesha LutcifeR vs. wolfsl Kesha LutcifeR wolfsl
138 28.10.11 15:29 28.10.11 15:56 kesha lutcifer 26825181 Kesha LutcifeR vs. musrik musrik Kesha LutcifeR
139 28.10.11 15:34 28.10.11 15:53 kesha lutcifer 26824984 Kesha LutcifeR vs. musrik musrik Kesha LutcifeR
140 28.10.11 15:21 28.10.11 15:31 kesha lutcifer 26824609 musrik vs. Kesha LutcifeR musrik Kesha LutcifeR
141 28.10.11 15:18 28.10.11 15:24 26824210 musrik vs. Gipperion Gipperion musrik
142 28.10.11 15:59 28.10.11 15:16 26823928 Gipperion vs. musrik Gipperion musrik
143 28.10.11 14:00 28.10.11 14:15 Blackraider 26819351 Blackraider vs. slv slv Blackraider
144 28.10.11 14:11 28.10.11 14:35 kesha lutcifer 26819246 Kesha LutcifeR vs. slv slv Kesha LutcifeR
145 28.10.11 14:42 28.10.11 14:24 slv 26819140 Blackraider vs. slv Blackraider slv
146 28.10.11 14:18 28.10.11 14:22 kesha lutcifer 26818752 Kesha LutcifeR vs. slv slv Kesha LutcifeR
147 28.10.11 14:40 28.10.11 14:10 Blackraider 26818995 Blackraider vs. Blackraider
148 28.10.11 14:03 28.10.11 14:25 Blackraider 26818803 Blackraider vs. Blackraider
149 28.10.11 14:48 28.10.11 14:21 26818527 Blackraider vs. Blackraider
150 28.10.11 14:47 28.10.11 14:15 26818484 vs. IAM_IZVERG IAM_IZVERG
151 28.10.11 14:37 28.10.11 14:20 Blackraider 26818373 Blackraider vs. wolfsl wolfsl Blackraider
152 28.10.11 14:58 28.10.11 14:12 iam_izverg 26818304 vs. IAM_IZVERG IAM_IZVERG
153 28.10.11 14:12 28.10.11 14:27 Blackraider 26818228 Blackraider vs. wolfsl wolfsl Blackraider
154 28.10.11 14:42 28.10.11 14:30 iam_izverg 26817986 wolfsl vs. IAM_IZVERG wolfsl IAM_IZVERG
155 28.10.11 14:29 28.10.11 14:32 26818061 Blackraider vs. Blackraider
156 28.10.11 14:25 28.10.11 14:45 13- 26817964 13- vs. Greyback Greyback 13-
157 28.10.11 14:21 28.10.11 14:35 26817915 Blackraider vs. Blackraider
158 28.10.11 14:48 28.10.11 14:44 wolfs 26817692 Blackraider vs. wolfsl Blackraider wolfsl
159 28.10.11 14:27 28.10.11 14:24 13- 26817488 13- vs. Greyback Greyback 13-
160 28.10.11 14:30 28.10.11 14:36 greyback 26817567 Blackraider vs. Greyback Blackraider Greyback
161 28.10.11 14:24 28.10.11 14:26 greyback 26817135 Blackraider vs. Greyback Blackraider Greyback
162 28.10.11 14:29 28.10.11 14:11 wolfs 26816550 wolfsl vs. Blackraider Blackraider wolfsl
163 28.10.11 13:40 28.10.11 13:07 kesha lutcifer 26814860 vs. Kesha LutcifeR Kesha LutcifeR
164 28.10.11 13:56 28.10.11 13:51 kesha lutcifer 26814420 vs. Kesha LutcifeR Kesha LutcifeR
165 28.10.11 13:41 28.10.11 13:59 wolfs 26813242 wolfsl vs. glistachinasranez glistachinasranez wolfsl
166 28.10.11 11:28 28.10.11 11:50 Blackraider 26805722 Blackraider vs. Greyback Greyback Blackraider
167 28.10.11 00:16 28.10.11 00:20 kesha lutcifer 26782577 Kesha LutcifeR vs. 13 13 Kesha LutcifeR
168 28.10.11 00:11 28.10.11 00:02 kesha lutcifer 26782282 Kesha LutcifeR vs. japik japik Kesha LutcifeR
169 28.10.11 00:52 28.10.11 00:19 Blackraider 26780090 Vperdolius vs. Blackraider Vperdolius Blackraider
170 28.10.11 00:44 28.10.11 00:09 vperdolius 26779005 KRISTI 90 vs. Vperdolius KRISTI 90 Vperdolius
171 27.10.11 23:50 27.10.11 23:09 Blackraider 26778515 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
172 27.10.11 23:30 27.10.11 23:35 vperdolius 26775829 vs. Lehius Lehius
173 27.10.11 23:42 27.10.11 23:00 vperdolius 26776500 Vperdolius vs. Blackraider Blackraider Vperdolius
174 27.10.11 23:36 27.10.11 23:02 vperdolius 26775152 Vperdolius vs. Blackraider Blackraider Vperdolius
175 27.10.11 23:44 27.10.11 23:18 Blackraider 26774750 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
176 27.10.11 23:24 27.10.11 23:58 vperdolius 26774663 Kesha LutcifeR vs. Vperdolius Kesha LutcifeR Vperdolius
177 27.10.11 23:58 27.10.11 23:26 Blackraider 26774492 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
178 27.10.11 23:57 27.10.11 23:02 Blackraider 26774303 Vperdolius vs. Blackraider Vperdolius Blackraider
179 27.10.11 23:13 27.10.11 23:27 vperdolius 26774026 Blackraider vs. Vperdolius Blackraider Vperdolius
180 27.10.11 23:27 27.10.11 23:55 vperdolius 26773546 Blackraider vs. Vperdolius Blackraider Vperdolius
181 27.10.11 23:25 27.10.11 23:38 kesha lutcifer 26773508 Kesha LutcifeR vs. Vperdolius Vperdolius Kesha LutcifeR
182 27.10.11 22:54 27.10.11 22:33 vperdolius 26772140 KRISTI 90 vs. Vperdolius KRISTI 90 Vperdolius
183 27.10.11 22:15 27.10.11 22:28 vperdolius 26771965 Blackraider vs. Vperdolius Blackraider Vperdolius
184 27.10.11 22:40 27.10.11 22:09 vperdolius 26771698 Vperdolius vs. Blackraider Blackraider Vperdolius
185 27.10.11 22:17 27.10.11 22:36 Blackraider 26771459 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
186 27.10.11 20:14 27.10.11 20:38 vperdolius 26760797 Vperdolius vs. Blackraider Blackraider Vperdolius
187 27.10.11 20:11 27.10.11 20:02 glistachinasranez 26756703 vs. glistachinasranez glistachinasranez
188 27.10.11 20:17 27.10.11 20:26 vperdolius 26756370 vs. Vperdolius Vperdolius
189 27.10.11 20:48 27.10.11 20:22 vperdolius 26755640 vs. Vperdolius Vperdolius
190 27.10.11 19:12 27.10.11 19:41 vperdolius 26753638 Vperdolius vs. Vperdolius
191 27.10.11 19:56 27.10.11 19:31 26752613 wolfsl vs. wolfsl
192 27.10.11 19:27 27.10.11 19:01 wolfs 26751147 wolfsl vs. wolfsl
193 27.10.11 19:41 27.10.11 19:08 26752929 Vperdolius vs. Vperdolius
194 27.10.11 19:57 27.10.11 19:32 26752682 Greyback vs. Greyback
195 27.10.11 19:59 27.10.11 19:30 vperdolius 26752330 Vperdolius vs. Vperdolius
196 27.10.11 19:13 27.10.11 19:57 vperdolius 26752040 wolfsl vs. wolfsl
197 27.10.11 19:28 27.10.11 19:32 greyback 26751817 Greyback vs. Greyback
198 27.10.11 19:23 27.10.11 19:40 vperdolius 26751675 wolfsl vs. wolfsl
199 27.10.11 19:04 27.10.11 19:16 26751340 Vperdolius vs. Vperdolius
200 27.10.11 19:44 27.10.11 19:19 vperdolius 26750135 wolfsl vs. wolfsl
201 27.10.11 19:30 27.10.11 19:27 26750342 vs. Vperdolius Vperdolius
202 27.10.11 19:36 27.10.11 19:06 vperdolius 26749739 vs. Vperdolius Vperdolius
203 27.10.11 19:47 27.10.11 19:55 26749752 vs. Vperdolius Vperdolius
204 27.10.11 18:45 27.10.11 18:50 26749067 Vperdolius vs. Vperdolius
205 27.10.11 17:59 27.10.11 17:25 26741642 vs. boyets boyets
206 27.10.11 17:46 27.10.11 17:09 26741415 vs. boyets boyets
207 27.10.11 17:09 27.10.11 17:46 26741127 13- vs. 13-
208 27.10.11 17:39 27.10.11 17:57 boyets 26740748 boyets vs. boyets
209 27.10.11 16:57 27.10.11 16:32 greyback 26734005 Blackraider vs. Greyback Blackraider Greyback
210 27.10.11 14:21 27.10.11 14:12 wolfs 26725439 Kesha LutcifeR vs. wolfsl Kesha LutcifeR wolfsl
211 27.10.11 12:44 27.10.11 12:58 Blackraider 26716853 Blackraider vs. japik japik Blackraider
212 27.10.11 12:28 27.10.11 12:47 Blackraider 26716641 Blackraider vs. japik japik Blackraider
213 27.10.11 12:11 27.10.11 12:43 japik 26716388 Blackraider vs. japik Blackraider japik
214 27.10.11 12:06 27.10.11 12:57 japik 26716186 Blackraider vs. japik Blackraider japik
215 27.10.11 12:45 27.10.11 12:05 Blackraider 26715953 Blackraider vs. japik japik Blackraider
216 27.10.11 12:25 27.10.11 12:50 japik 26715639 Blackraider vs. japik Blackraider japik
217 27.10.11 12:15 27.10.11 12:10 Blackraider 26715522 Blackraider vs. japik japik Blackraider
218 27.10.11 12:55 27.10.11 12:13 Blackraider 26715355 Blackraider vs. japik japik Blackraider
219 27.10.11 12:17 27.10.11 12:29 japik 26714939 Blackraider vs. japik Blackraider japik
220 27.10.11 12:55 27.10.11 12:06 Gipperion 26713623 Gipperion vs. slv slv Gipperion
221 27.10.11 12:09 27.10.11 12:21 slv 26713400 Gipperion vs. slv Gipperion slv
222 27.10.11 11:03 27.10.11 11:39 Blackraider 26708432 Blackraider vs. moshkinandre moshkinandre Blackraider
223 27.10.11 11:33 27.10.11 11:19 Blackraider 26708200 Blackraider vs. moshkinandre moshkinandre Blackraider
224 27.10.11 11:28 27.10.11 11:09 moshkinandre 26708073 Blackraider vs. moshkinandre Blackraider moshkinandre
225 27.10.11 11:57 27.10.11 11:15 Blackraider 26707831 Blackraider vs. moshkinandre moshkinandre Blackraider
226 27.10.11 11:11 27.10.11 10:54 moshkinandre 26707369 Blackraider vs. moshkinandre Blackraider moshkinandre
227 27.10.11 00:15 27.10.11 00:36 wolfs 26690140 vs. wolfsl wolfsl
228 27.10.11 00:37 27.10.11 00:38 26689844 vs. wolfsl wolfsl
229 27.10.11 00:27 27.10.11 00:52 wolfs 26689781 wolfsl vs. Lehius Lehius wolfsl
230 27.10.11 00:10 27.10.11 00:32 wolfs 26689280 Lehius vs. wolfsl Lehius wolfsl
231 27.10.11 00:30 27.10.11 00:54 wolfs 26689302 wolfsl vs. wolfsl
232 27.10.11 00:12 27.10.11 00:31 wolfs 26688851 vs. wolfsl wolfsl
233 27.10.11 00:00 27.10.11 00:22 wolfs 26688549 Kesha LutcifeR vs. wolfsl Kesha LutcifeR wolfsl
234 27.10.11 00:54 27.10.11 00:51 Lehius 26687985 Lehius vs. wolfsl wolfsl Lehius
235 27.10.11 00:44 27.10.11 00:03 wolfs 26688323 Kesha LutcifeR vs. wolfsl Kesha LutcifeR wolfsl
236 27.10.11 00:13 27.10.11 00:02 Blackraider 26688065 Blackraider vs. wolfsl wolfsl Blackraider
237 27.10.11 00:13 27.10.11 00:39 26687739 vs. wolfsl wolfsl
238 27.10.11 00:46 27.10.11 00:11 wolfs 26687397 vs. wolfsl wolfsl
239 27.10.11 00:38 27.10.11 00:11 wolfs 26686649 vs. wolfsl wolfsl
240 27.10.11 00:47 27.10.11 00:39 wolfs 26686602 vs. wolfsl wolfsl
241 27.10.11 00:10 27.10.11 00:12 wolfs 26685769 Kesha LutcifeR vs. wolfsl Kesha LutcifeR wolfsl
242 27.10.11 00:36 27.10.11 00:06 Blackraider 26685902 Blackraider vs. Svetik04 Svetik04 Blackraider
243 27.10.11 00:45 26.10.11 23:01 26685534 vs. Svetik04 Svetik04
244 27.10.11 00:11 26.10.11 23:42 Blackraider 26685715 Blackraider vs. japik japik Blackraider
245 26.10.11 23:06 26.10.11 23:36 Blackraider 26685385 Blackraider vs. japik japik Blackraider
246 26.10.11 23:18 26.10.11 21:15 kesha lutcifer 26672187 lisiy221 vs. japik japik lisiy221
247 26.10.11 23:24 26.10.11 23:14 kesha lutcifer 26685016 Kesha LutcifeR vs. nikolay_1984 nikolay_1984 Kesha LutcifeR
248 26.10.11 23:51 26.10.11 23:01 japik 26684982 Blackraider vs. japik Blackraider japik
249 26.10.11 23:14 26.10.11 23:18 japik 26684641 Blackraider vs. japik Blackraider japik
250 26.10.11 23:26 26.10.11 23:09 japik 26684010 Blackraider vs. japik Blackraider japik
251 26.10.11 23:41 26.10.11 23:58 Blackraider 26683495 Blackraider vs. japik japik Blackraider
252 26.10.11 23:23 26.10.11 23:13 japik 26683294 vs. japik japik
253 26.10.11 23:49 26.10.11 23:19 Blackraider 26683331 Blackraider vs. Vperdolius Vperdolius Blackraider
254 26.10.11 23:45 26.10.11 23:07 Blackraider 26682960 japik vs. Blackraider japik Blackraider
255 26.10.11 23:39 26.10.11 23:19 Blackraider 26682364 Vperdolius vs. Blackraider Vperdolius Blackraider
256 26.10.11 23:25 26.10.11 23:21 japik 26682371 japik vs. welder10 welder10 japik
257 26.10.11 23:24 26.10.11 23:55 welder10 26681965 Vperdolius vs. welder10 Vperdolius welder10
258 26.10.11 23:51 26.10.11 23:35 japik 26681513 welder10 vs. japik welder10 japik
259 26.10.11 23:28 26.10.11 23:56 vperdolius 26681732 Vperdolius vs. Blackraider Blackraider Vperdolius
260 26.10.11 23:23 26.10.11 23:19 welder10 26681044 welder10 vs. Vperdolius Vperdolius welder10
261 26.10.11 23:52 26.10.11 23:43 japik 26680961 Kesha LutcifeR vs. japik Kesha LutcifeR japik
262 26.10.11 23:34 26.10.11 23:50 Blackraider 26680839 Vperdolius vs. Blackraider Vperdolius Blackraider
263 26.10.11 23:25 26.10.11 23:59 japik 26680674 japik vs. Kesha LutcifeR Kesha LutcifeR japik
264 26.10.11 23:00 26.10.11 23:34 welder10 26680178 welder10 vs. japik japik welder10
265 26.10.11 23:54 26.10.11 23:17 kesha lutcifer 26679820 Kesha LutcifeR vs. Vperdolius Vperdolius Kesha LutcifeR
266 26.10.11 23:20 26.10.11 22:08 welder10 26679719 welder10 vs. Vperdolius Vperdolius welder10
267 26.10.11 22:19 26.10.11 22:39 vperdolius 26679288 Kesha LutcifeR vs. Vperdolius Kesha LutcifeR Vperdolius
268 26.10.11 22:50 26.10.11 22:34 kesha lutcifer 26677998 Kesha LutcifeR vs. japik japik Kesha LutcifeR
269 26.10.11 22:04 26.10.11 22:57 Blackraider 26678034 Blackraider vs. japik japik Blackraider
270 26.10.11 22:06 26.10.11 22:32 26675050 lisiy221 vs. japik japik lisiy221
271 26.10.11 22:31 26.10.11 22:55 japik 26674689 lisiy221 vs. japik lisiy221 japik
272 26.10.11 22:29 26.10.11 22:33 japik 26674350 lisiy221 vs. japik lisiy221 japik
273 26.10.11 21:54 26.10.11 21:29 japik 26673484 Blackraider vs. japik Blackraider japik
274 26.10.11 21:52 26.10.11 21:36 japik 26672856 Blackraider vs. japik Blackraider japik
275 26.10.11 21:16 26.10.11 21:58 26669639 lisiy221 vs. 13 13 lisiy221
276 26.10.11 21:57 26.10.11 21:16 Blackraider 26667864 Blackraider vs. Blackraider
277 26.10.11 21:48 26.10.11 19:54 Blackraider 26659740 Blackraider vs. 13 13 Blackraider
278 26.10.11 21:03 26.10.11 19:48 Blackraider 26660446 13 vs. Blackraider 13 Blackraider
279 26.10.11 20:41 26.10.11 20:54 26665786 vs. nikolay_1984 nikolay_1984
280 26.10.11 20:52 26.10.11 20:50 26664761 vs. nikolay_1984 nikolay_1984
281 26.10.11 20:53 26.10.11 20:54 Lehius 26663235 Lehius vs. 13 13 Lehius
282 26.10.11 20:56 26.10.11 20:20 Lehius 26662624 13 vs. Lehius 13 Lehius
283 26.10.11 20:58 26.10.11 20:06 glistachinasranez 26663099 13 vs. glistachinasranez 13 glistachinasranez
284 26.10.11 19:58 26.10.11 19:24 KRISTI 26662011 KRISTI 90 vs. 13 13 KRISTI 90
285 26.10.11 19:11 26.10.11 19:42 26661811 13 vs. 13
286 26.10.11 19:27 26.10.11 19:44 26661051 13 vs. 13
287 26.10.11 19:15 26.10.11 19:06 26660605 Blackraider vs. 13 Blackraider 13
288 26.10.11 19:21 26.10.11 19:24 26660060 Blackraider vs. 13 Blackraider 13
289 26.10.11 19:21 26.10.11 19:24 Blackraider 26659559 13 vs. Blackraider 13 Blackraider
290 26.10.11 19:49 26.10.11 19:18 26659095 Blackraider vs. 13 Blackraider 13
291 26.10.11 19:29 26.10.11 19:41 26658887 Blackraider vs. 13 Blackraider 13
292 26.10.11 19:57 26.10.11 19:30 26658656 Blackraider vs. 13 Blackraider 13
293 26.10.11 19:14 26.10.11 19:55 Blackraider 26658468 Blackraider vs. Blackraider
294 26.10.11 19:37 26.10.11 19:58 26658293 vs. Blackraider Blackraider
295 26.10.11 19:43 26.10.11 19:59 26657853 Gipperion vs. Gipperion


0,105924