:
:
?
.???????@Mail.ru

.


""

: 0
: 75
: 35 522
: 986

ShamRock 2007-2019
226111526


: 0
vs
: 1073
157157,200200
: 27.11.12 18:00
: 9
: 06.12.12 18:00
200
: 50
.%
12MaximuS37839 39 050%
2parmigiano7131 40 -944%
38283819 19 050%
4Grad2812 16 -443%
5pepelaz2511 14 -344%
6KRASH46159 6 360%
7FAER137 6 154%
8Bombadila176 11 -535%
9166 10 -438%
10Sumskoy125 7 -242%
1154 1 380%
12Winrian174 13 -924%
13vozvrasenie maxfraya92 7 -522%
14Oyama11 0 1100%
1531 2 -133%
C :
:
:
.%
1SPERMINATOR12870 58 1255%
2KRISTI 907040 30 1057%
3_6537 28 957%
43923 16 759%
5Blackraider2413 11 254%
6Ruh85 3 263%
7Goloborodko65 1 483%
88864 2 267%
9Pascal31 2 -133%
10Bratella51 4 -320%
1131 2 -133%

: 2

# . .
1 03.12.12 14:08 03.12.12 14:29 sperminator 57616741 parmigiano vs. SPERMINATOR parmigiano SPERMINATOR
2 03.12.12 14:11 03.12.12 14:58 parmigiano 57616251 SPERMINATOR vs. parmigiano SPERMINATOR parmigiano
3 03.12.12 13:21 03.12.12 13:02 parmigiano 57613720 parmigiano vs. _ _ parmigiano
4 03.12.12 13:46 03.12.12 13:36 parmigiano 57613527 parmigiano vs. _ _ parmigiano
5 03.12.12 13:20 03.12.12 13:59 zvezda_olimpa 57613232 parmigiano vs. _ parmigiano _
6 03.12.12 13:19 03.12.12 13:05 parmigiano 57613318 parmigiano vs. _ _ parmigiano
7 03.12.12 13:24 03.12.12 13:10 parmigiano 57613170 parmigiano vs. _ _ parmigiano
8 03.12.12 13:19 03.12.12 13:06 parmigiano 57612773 parmigiano vs. _ _ parmigiano
9 03.12.12 13:46 03.12.12 13:12 zvezda_olimpa 57612592 parmigiano vs. _ parmigiano _
10 03.12.12 13:32 03.12.12 13:09 zvezda_olimpa 57612490 parmigiano vs. _ parmigiano _
11 03.12.12 13:36 03.12.12 13:36 zvezda_olimpa 57612327 parmigiano vs. _ parmigiano _
12 03.12.12 13:46 03.12.12 13:42 zvezda_olimpa 57611760 parmigiano vs. _ parmigiano _
13 03.12.12 11:31 03.12.12 11:56 KRISTI 57606323 KRISTI 90 vs. 2GaRiN Jr 2GaRiN Jr KRISTI 90
14 02.12.12 22:22 02.12.12 22:42 2MaximuS3 57587270 KRISTI 90 vs. 2MaximuS3 KRISTI 90 2MaximuS3
15 02.12.12 22:47 02.12.12 22:25 KRISTI 57586702 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 2MaximuS3 KRISTI 90
16 02.12.12 19:09 02.12.12 19:16 zvezda_olimpa 57572299 GRIMLI08 vs. _ GRIMLI08 _
17 02.12.12 18:59 02.12.12 18:12 2MaximuS3 57571515 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3
18 02.12.12 18:39 02.12.12 18:14 2MaximuS3 57571397 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3
19 02.12.12 18:42 02.12.12 18:57 2MaximuS3 57571195 2MaximuS3 vs. 2MaximuS3
20 02.12.12 18:43 02.12.12 18:14 57570881 2MaximuS3 vs. 2MaximuS3
21 02.12.12 18:29 02.12.12 18:04 57570908 vs. Winrian Winrian
22 02.12.12 18:16 02.12.12 18:34 2MaximuS3 57570762 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3
23 02.12.12 18:44 02.12.12 18:54 2MaximuS3 57570710 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3
24 02.12.12 18:16 02.12.12 18:44 2MaximuS3 57570613 2MaximuS3 vs. 2MaximuS3
25 02.12.12 18:10 02.12.12 18:46 57570403 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3
26 02.12.12 18:35 02.12.12 18:07 57570325 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3
27 02.12.12 18:39 02.12.12 18:20 57570118 vs. Winrian Winrian
28 02.12.12 18:25 02.12.12 18:13 57570017 2MaximuS3 vs. 2MaximuS3
29 02.12.12 18:06 02.12.12 18:55 57569784 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3
30 02.12.12 18:13 02.12.12 18:12 2MaximuS3 57569029 Winrian vs. Winrian
31 02.12.12 18:15 02.12.12 18:44 2MaximuS3 57569900 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3
32 02.12.12 12:53 02.12.12 12:19 2MaximuS3 57548667 2MaximuS3 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 2MaximuS3
33 02.12.12 12:31 02.12.12 12:49 sperminator 57548428 FAER vs. SPERMINATOR FAER SPERMINATOR
34 02.12.12 12:37 02.12.12 12:24 sperminator 57548297 Grad vs. SPERMINATOR Grad SPERMINATOR
35 02.12.12 12:03 02.12.12 12:07 parmigiano 57547912 Oyama vs. SPERMINATOR SPERMINATOR Oyama
36 02.12.12 12:13 02.12.12 12:37 sperminator 57548132 Grad vs. SPERMINATOR Grad SPERMINATOR
37 02.12.12 11:30 02.12.12 11:45 parmigiano 57547277 2MaximuS3 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 2MaximuS3
38 02.12.12 11:24 02.12.12 11:50 parmigiano 57547231 parmigiano vs. SPERMINATOR SPERMINATOR parmigiano
39 02.12.12 11:42 02.12.12 11:35 parmigiano 57546716 SPERMINATOR vs. parmigiano SPERMINATOR parmigiano
40 02.12.12 11:37 02.12.12 11:58 sperminator 57546567 SPERMINATOR vs. Winrian Winrian SPERMINATOR
41 02.12.12 11:18 02.12.12 11:21 sperminator 57546228 SPERMINATOR vs. Winrian Winrian SPERMINATOR
42 01.12.12 22:19 01.12.12 22:45 sanek828 57522430 828 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 828
43 01.12.12 22:41 01.12.12 22:14 sanek828 57522349 SPERMINATOR vs. 828 SPERMINATOR 828
44 01.12.12 22:57 01.12.12 22:24 sperminator 57521866 828 vs. SPERMINATOR 828 SPERMINATOR
45 01.12.12 22:43 01.12.12 22:05 sperminator 57521810 parmigiano vs. SPERMINATOR parmigiano SPERMINATOR
46 01.12.12 21:13 01.12.12 21:06 sperminator 57521684 parmigiano vs. SPERMINATOR parmigiano SPERMINATOR
47 01.12.12 21:03 01.12.12 21:33 parmigiano 57521038 vs. parmigiano parmigiano
48 01.12.12 21:05 01.12.12 21:49 parmigiano 57520785 vs. parmigiano parmigiano
49 01.12.12 21:07 01.12.12 21:46 sanek828 57520593 vs.
50 01.12.12 21:40 01.12.12 21:14 sanek828 57520622 828 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 828
51 01.12.12 21:10 01.12.12 21:23 sperminator 57520532 828 vs. SPERMINATOR 828 SPERMINATOR
52 01.12.12 21:40 01.12.12 21:54 57520410 vs.
53 01.12.12 21:20 01.12.12 21:44 sperminator 57520394 SPERMINATOR vs. 828 828 SPERMINATOR
54 01.12.12 21:23 01.12.12 21:21 57520168 vs.
55 01.12.12 21:20 01.12.12 21:42 sperminator 57520220 SPERMINATOR vs. 828 828 SPERMINATOR
56 01.12.12 21:26 01.12.12 21:26 sanek828 57519597 828 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 828
57 01.12.12 21:10 01.12.12 21:00 57519511 Grad vs. Grad
58 01.12.12 21:53 01.12.12 21:21 57519385 Grad vs. Grad
59 01.12.12 21:36 01.12.12 21:26 57519123 Grad vs. Grad
60 01.12.12 21:21 01.12.12 21:28 57518619 Grad vs. Grad
61 01.12.12 21:16 01.12.12 21:12 winrian 57519263 Grad vs. Grad
62 01.12.12 21:04 01.12.12 21:53 winrian 57519021 Grad vs. Grad
63 01.12.12 19:09 01.12.12 19:31 sperminator 57510347 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 SPERMINATOR
64 01.12.12 19:37 01.12.12 19:10 faer1 57510281 SPERMINATOR vs. FAER SPERMINATOR FAER
65 01.12.12 19:45 01.12.12 19:11 sperminator 57510104 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 SPERMINATOR
66 01.12.12 18:48 01.12.12 18:21 faer1 57509893 FAER vs. SPERMINATOR SPERMINATOR FAER
67 01.12.12 18:26 01.12.12 18:43 sperminator 57509827 DaV l vs. SPERMINATOR DaV l SPERMINATOR
68 01.12.12 18:21 01.12.12 18:33 faer1 57509784 FAER vs. SPERMINATOR SPERMINATOR FAER
69 01.12.12 18:13 01.12.12 18:42 sperminator 57507547 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 SPERMINATOR
70 01.12.12 18:39 01.12.12 18:21 2MaximuS3 57507423 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 SPERMINATOR 2MaximuS3
71 01.12.12 18:20 01.12.12 18:31 2MaximuS3 57507073 2MaximuS3 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 2MaximuS3
72 01.12.12 16:19 01.12.12 16:49 sperminator 57501479 GRIMLI08 vs. SPERMINATOR GRIMLI08 SPERMINATOR
73 01.12.12 16:25 01.12.12 16:29 sperminator 57501268 GRIMLI08 vs. SPERMINATOR GRIMLI08 SPERMINATOR
74 01.12.12 16:52 01.12.12 16:06 2MaximuS3 57500864 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 SPERMINATOR 2MaximuS3
75 01.12.12 16:23 01.12.12 16:22 sperminator 57500637 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 SPERMINATOR
76 01.12.12 16:27 01.12.12 16:37 sperminator 57500501 SPERMINATOR vs. vozvrasenie maxfraya vozvrasenie maxfraya SPERMINATOR
77 01.12.12 16:20 01.12.12 16:34 sperminator 57499940 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 SPERMINATOR
78 01.12.12 16:36 01.12.12 16:03 sperminator 57499768 2MaximuS3 vs. SPERMINATOR 2MaximuS3 SPERMINATOR
79 01.12.12 16:42 01.12.12 16:43 sperminator 57499642 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 SPERMINATOR
80 01.12.12 15:10 01.12.12 15:03 Gladwars 57497616 Blackraider vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 Blackraider
81 01.12.12 15:56 01.12.12 15:32 2MaximuS3 57497502 Blackraider vs. 2MaximuS3 Blackraider 2MaximuS3
82 01.12.12 15:21 01.12.12 15:59 Gladwars 57497298 2MaximuS3 vs. Blackraider 2MaximuS3 Blackraider
83 01.12.12 14:02 01.12.12 14:12 2MaximuS3 57495213 2MaximuS3 vs. 88 88 2MaximuS3
84 01.12.12 14:12 01.12.12 14:10 88 57495075 88 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 88
85 01.12.12 14:37 01.12.12 14:56 88 57494841 88 vs. Winrian Winrian 88
86 01.12.12 14:41 01.12.12 14:16 winrian 57493910 Winrian vs. _ _ Winrian
87 01.12.12 14:35 01.12.12 14:10 Pascal 57493086 vs. Pascal Pascal
88 01.12.12 14:27 01.12.12 14:31 zvezda_olimpa 57493586 Grad vs. _ Grad _
89 01.12.12 14:26 01.12.12 14:42 winrian 57493434 Grad vs. _ _ Grad
90 01.12.12 14:33 01.12.12 14:59 sanek828 57493221 vs. _ _
91 01.12.12 14:33 01.12.12 14:15 winrian 57492909 Grad vs. Blackraider Blackraider Grad
92 01.12.12 14:16 01.12.12 14:01 winrian 57492727 Grad vs. Pascal Pascal Grad
93 01.12.12 14:40 01.12.12 14:30 zvezda_olimpa 57492931 vs. _ _
94 01.12.12 14:03 01.12.12 14:49 zvezda_olimpa 57492738 vs. _ _
95 01.12.12 14:58 01.12.12 14:35 sanek828 57492595 vs. _ _
96 01.12.12 14:52 01.12.12 14:07 sperminator 57492562 SPERMINATOR vs. Winrian Winrian SPERMINATOR
97 01.12.12 14:58 01.12.12 14:41 zvezda_olimpa 57492433 vs. _ _
98 01.12.12 13:22 01.12.12 13:00 sanek828 57492349 vs. _ _
99 01.12.12 13:21 01.12.12 13:04 Gladwars 57492196 Grad vs. Blackraider Grad Blackraider
100 01.12.12 13:31 01.12.12 13:02 sperminator 57492247 SPERMINATOR vs. 828 828 SPERMINATOR
101 01.12.12 13:15 01.12.12 13:30 sperminator 57492118 828 vs. SPERMINATOR 828 SPERMINATOR
102 01.12.12 13:42 01.12.12 13:33 Gladwars 57491833 Blackraider vs. 828 828 Blackraider
103 01.12.12 13:47 01.12.12 13:19 sperminator 57492037 SPERMINATOR vs. 828 828 SPERMINATOR
104 01.12.12 13:16 01.12.12 13:26 sanek828 57491864 Grad vs. Pascal Pascal Grad
105 01.12.12 13:55 01.12.12 13:49 sperminator 57491730 SPERMINATOR vs. Grad Grad SPERMINATOR
106 01.12.12 13:37 01.12.12 13:32 sanek828 57491579 SPERMINATOR vs. Grad SPERMINATOR Grad
107 01.12.12 13:25 01.12.12 13:55 sanek828 57491665 Blackraider vs. 828 Blackraider 828
108 01.12.12 13:57 01.12.12 13:48 Gladwars 57491513 828 vs. Blackraider 828 Blackraider
109 01.12.12 13:32 01.12.12 13:56 sanek828 57491433 Grad vs. Blackraider Blackraider Grad
110 01.12.12 13:51 01.12.12 13:55 sanek828 57491271 Grad vs. _ _ Grad
111 01.12.12 13:43 01.12.12 13:05 sanek828 57491331 828 vs. _ _ 828
112 01.12.12 13:52 01.12.12 13:30 zvezda_olimpa 57491211 828 vs. _ 828 _
113 01.12.12 13:30 01.12.12 13:58 zvezda_olimpa 57491073 Grad vs. _ Grad _
114 01.12.12 13:27 01.12.12 13:59 sanek828 57490957 Grad vs. _ _ Grad
115 01.12.12 13:15 01.12.12 13:40 sanek828 57491037 828 vs. _ _ 828
116 01.12.12 13:23 01.12.12 13:51 sanek828 57490763 828 vs. _ _ 828
117 01.12.12 13:39 01.12.12 13:33 zvezda_olimpa 57490764 _ vs. Winrian Winrian _
118 01.12.12 13:05 01.12.12 13:45 zvezda_olimpa 57490659 828 vs. _ 828 _
119 01.12.12 13:58 01.12.12 13:37 zvezda_olimpa 57490478 Winrian vs. _ Winrian _
120 01.12.12 13:20 01.12.12 13:46 zvezda_olimpa 57490382 828 vs. _ 828 _
121 01.12.12 13:41 01.12.12 13:45 zvezda_olimpa 57489907 Winrian vs. _ Winrian _
122 01.12.12 02:13 01.12.12 02:46 Goloborodko 57473555 parmigiano vs. Goloborodko parmigiano Goloborodko
123 01.12.12 02:52 01.12.12 02:09 Goloborodko 57473522 parmigiano vs. Goloborodko parmigiano Goloborodko
124 01.12.12 02:39 01.12.12 02:44 parmigiano 57473445 Goloborodko vs. parmigiano Goloborodko parmigiano
125 01.12.12 02:17 01.12.12 02:25 Goloborodko 57473488 Goloborodko vs. parmigiano parmigiano Goloborodko
126 01.12.12 02:10 01.12.12 02:43 Goloborodko 57473393 parmigiano vs. Goloborodko parmigiano Goloborodko
127 01.12.12 02:56 01.12.12 02:24 Goloborodko 57473283 parmigiano vs. Goloborodko parmigiano Goloborodko
128 01.12.12 02:21 01.12.12 02:03 2MaximuS3 57472868 2MaximuS3 vs. Blackraider Blackraider 2MaximuS3
129 01.12.12 02:24 01.12.12 02:48 Gladwars 57472849 parmigiano vs. Blackraider parmigiano Blackraider
130 01.12.12 02:09 01.12.12 02:27 Gladwars 57472837 2MaximuS3 vs. Blackraider 2MaximuS3 Blackraider
131 01.12.12 02:31 01.12.12 02:25 Gladwars 57472800 parmigiano vs. Blackraider parmigiano Blackraider
132 01.12.12 01:53 01.12.12 01:38 2MaximuS3 57472686 parmigiano vs. Blackraider Blackraider parmigiano
133 01.12.12 01:58 01.12.12 01:57 Gladwars 57472587 Blackraider vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 Blackraider
134 01.12.12 01:20 01.12.12 01:01 2MaximuS3 57472611 parmigiano vs. Bratella Bratella parmigiano
135 01.12.12 01:48 01.12.12 01:36 2MaximuS3 57472515 Blackraider vs. parmigiano Blackraider parmigiano
136 01.12.12 01:24 01.12.12 01:36 Gladwars 57472455 parmigiano vs. Blackraider parmigiano Blackraider
137 01.12.12 01:10 01.12.12 01:19 Gladwars 57472322 Blackraider vs. parmigiano parmigiano Blackraider
138 01.12.12 01:09 01.12.12 01:20 2MaximuS3 57472137 parmigiano vs. Blackraider Blackraider parmigiano
139 01.12.12 01:40 01.12.12 01:03 2MaximuS3 57472144 2MaximuS3 vs. Bratella Bratella 2MaximuS3
140 01.12.12 01:57 01.12.12 01:40 2MaximuS3 57472066 2MaximuS3 vs. Bratella Bratella 2MaximuS3
141 01.12.12 01:14 01.12.12 01:34 57471884 vs. parmigiano parmigiano
142 01.12.12 01:56 01.12.12 01:26 57471698 Winrian vs. Winrian
143 01.12.12 01:36 01.12.12 01:20 57471789 vs. Winrian Winrian
144 30.11.12 22:35 30.11.12 22:39 2MaximuS3 57462097 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 SPERMINATOR 2MaximuS3
145 30.11.12 22:06 30.11.12 22:16 sperminator 57460455 2MaximuS3 vs. SPERMINATOR 2MaximuS3 SPERMINATOR
146 30.11.12 18:21 30.11.12 18:11 2MaximuS3 57446031 2MaximuS3 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 2MaximuS3
147 30.11.12 18:45 30.11.12 18:05 57445794 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR
148 30.11.12 18:15 30.11.12 17:43 57442210 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR
149 30.11.12 17:11 30.11.12 17:35 sperminator 57442594 SPERMINATOR vs. Bombadila Bombadila SPERMINATOR
150 30.11.12 17:51 30.11.12 17:31 sperminator 57441771 SPERMINATOR vs. SPERMINATOR
151 30.11.12 17:29 30.11.12 17:55 57440539 88 vs. 88
152 30.11.12 17:38 30.11.12 17:00 88 57440167 88 vs. parmigiano parmigiano 88
153 30.11.12 17:35 30.11.12 17:06 88 57439942 88 vs. parmigiano parmigiano 88
154 30.11.12 17:03 30.11.12 16:37 57438176 vs. Blackraider Blackraider
155 30.11.12 15:42 30.11.12 15:22 parmigiano 57435030 parmigiano vs. SPERMINATOR SPERMINATOR parmigiano
156 30.11.12 15:44 30.11.12 15:05 sperminator 57434940 SPERMINATOR vs. parmigiano parmigiano SPERMINATOR
157 30.11.12 15:21 30.11.12 15:49 parmigiano 57434854 parmigiano vs. SPERMINATOR SPERMINATOR parmigiano
158 30.11.12 15:41 30.11.12 15:01 sperminator 57434718 SPERMINATOR vs. parmigiano parmigiano SPERMINATOR
159 30.11.12 15:22 30.11.12 14:23 57431619 KRASH46 vs. Blackraider Blackraider KRASH46
160 30.11.12 11:45 30.11.12 11:31 vozvrasenie maxfraya 57421850 KRASH46 vs. Blackraider Blackraider KRASH46
161 30.11.12 11:27 30.11.12 11:47 sanek828 57420952 828 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 828
162 30.11.12 11:12 30.11.12 11:36 sanek828 57420782 SPERMINATOR vs. 828 SPERMINATOR 828
163 30.11.12 11:38 30.11.12 11:00 sanek828 57420682 SPERMINATOR vs. 828 SPERMINATOR 828
164 30.11.12 10:34 30.11.12 10:13 sperminator 57420334 SPERMINATOR vs. parmigiano parmigiano SPERMINATOR
165 30.11.12 10:29 30.11.12 10:44 sperminator 57420223 KRASH46 vs. SPERMINATOR KRASH46 SPERMINATOR
166 30.11.12 10:05 30.11.12 10:24 sanek828 57420148 SPERMINATOR vs. KRASH46 SPERMINATOR KRASH46
167 30.11.12 10:02 30.11.12 10:11 sanek828 57420072 SPERMINATOR vs. KRASH46 SPERMINATOR KRASH46
168 30.11.12 10:26 30.11.12 10:50 sperminator 57419966 SPERMINATOR vs. KRASH46 KRASH46 SPERMINATOR
169 30.11.12 10:14 30.11.12 10:59 parmigiano 57419912 SPERMINATOR vs. parmigiano SPERMINATOR parmigiano
170 30.11.12 10:46 30.11.12 10:31 parmigiano 57419613 parmigiano vs. SPERMINATOR SPERMINATOR parmigiano
171 30.11.12 10:47 30.11.12 10:59 sanek828 57419619 KRISTI 90 vs. 828 KRISTI 90 828
172 30.11.12 10:08 30.11.12 10:21 KRISTI 57419495 KRISTI 90 vs. parmigiano parmigiano KRISTI 90
173 30.11.12 10:10 30.11.12 10:54 KRISTI 57419335 KRASH46 vs. KRISTI 90 KRASH46 KRISTI 90
174 30.11.12 10:05 30.11.12 10:52 parmigiano 57419254 KRISTI 90 vs. parmigiano KRISTI 90 parmigiano
175 30.11.12 10:26 30.11.12 10:02 sanek828 57419153 KRISTI 90 vs. KRASH46 KRISTI 90 KRASH46
176 30.11.12 10:11 30.11.12 10:10 sanek828 57418774 KRISTI 90 vs. KRASH46 KRISTI 90 KRASH46
177 30.11.12 10:59 30.11.12 09:48 sanek828 57417560 KRASH46 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR KRASH46
178 30.11.12 10:47 30.11.12 09:47 sanek828 57417497 KRASH46 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR KRASH46
179 30.11.12 10:33 30.11.12 09:01 sanek828 57416963 KRASH46 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR KRASH46
180 30.11.12 10:14 30.11.12 10:55 KRISTI 57418927 KRISTI 90 vs. KRASH46 KRASH46 KRISTI 90
181 30.11.12 09:11 30.11.12 09:28 sperminator 57417262 KRASH46 vs. SPERMINATOR KRASH46 SPERMINATOR
182 30.11.12 09:19 30.11.12 09:44 sperminator 57417175 KRASH46 vs. SPERMINATOR KRASH46 SPERMINATOR
183 29.11.12 22:35 29.11.12 22:54 Sumskoy 57397372 Sumskoy vs. KRISTI 90 KRISTI 90 Sumskoy
184 29.11.12 21:20 29.11.12 21:56 sperminator 57397119 Sumskoy vs. SPERMINATOR Sumskoy SPERMINATOR
185 29.11.12 21:50 29.11.12 21:18 Sumskoy 57396345 Sumskoy vs. KRISTI 90 KRISTI 90 Sumskoy
186 29.11.12 20:48 29.11.12 20:22 KRISTI 57392380 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 2MaximuS3 KRISTI 90
187 29.11.12 20:25 29.11.12 20:59 faer1 57392104 FAER vs. KRISTI 90 KRISTI 90 FAER
188 29.11.12 20:22 29.11.12 20:57 KRISTI 57392000 KRISTI 90 vs. FAER FAER KRISTI 90
189 29.11.12 20:00 29.11.12 20:56 faer1 57391787 FAER vs. KRISTI 90 KRISTI 90 FAER
190 29.11.12 20:57 29.11.12 20:06 2MaximuS3 57391727 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 KRISTI 90 2MaximuS3
191 29.11.12 20:41 29.11.12 20:18 KRISTI 57391590 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 2MaximuS3 KRISTI 90
192 29.11.12 20:59 29.11.12 20:12 2MaximuS3 57391458 KRISTI 90 vs. 2MaximuS3 KRISTI 90 2MaximuS3
193 29.11.12 20:54 29.11.12 20:51 parmigiano 57391345 parmigiano vs. KRISTI 90 KRISTI 90 parmigiano
194 29.11.12 20:44 29.11.12 20:16 KRISTI 57390339 KRISTI 90 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 KRISTI 90
195 29.11.12 16:42 29.11.12 16:26 Gladwars 57375035 Blackraider vs. parmigiano parmigiano Blackraider
196 29.11.12 16:12 29.11.12 16:49 parmigiano 57374989 SPERMINATOR vs. parmigiano SPERMINATOR parmigiano
197 29.11.12 16:51 29.11.12 16:19 parmigiano 57374832 parmigiano vs. SPERMINATOR SPERMINATOR parmigiano
198 29.11.12 16:48 29.11.12 16:30 parmigiano 57374651 SPERMINATOR vs. parmigiano SPERMINATOR parmigiano
199 29.11.12 15:32 29.11.12 15:52 sperminator 57374430 parmigiano vs. SPERMINATOR parmigiano SPERMINATOR
200 29.11.12 15:30 29.11.12 14:02 sperminator 57369803 828 vs. SPERMINATOR 828 SPERMINATOR
201 29.11.12 14:26 29.11.12 14:34 sanek828 57370654 828 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 828
202 29.11.12 14:26 29.11.12 14:11 sanek828 57370220 828 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 828
203 29.11.12 14:27 29.11.12 14:19 sperminator 57368881 SPERMINATOR vs. 828 828 SPERMINATOR
204 29.11.12 14:25 29.11.12 14:44 sperminator 57368210 SPERMINATOR vs. 828 828 SPERMINATOR
205 29.11.12 11:58 29.11.12 11:28 sperminator 57358996 parmigiano vs. SPERMINATOR parmigiano SPERMINATOR
206 29.11.12 10:21 29.11.12 10:49 sperminator 57358887 SPERMINATOR vs. parmigiano parmigiano SPERMINATOR
207 29.11.12 10:52 29.11.12 10:25 parmigiano 57358751 SPERMINATOR vs. parmigiano SPERMINATOR parmigiano
208 29.11.12 10:39 29.11.12 10:02 parmigiano 57358545 KRISTI 90 vs. parmigiano KRISTI 90 parmigiano
209 29.11.12 10:16 29.11.12 10:59 KRISTI 57358591 KRISTI 90 vs. parmigiano parmigiano KRISTI 90
210 29.11.12 10:00 29.11.12 10:34 parmigiano 57358432 KRISTI 90 vs. parmigiano KRISTI 90 parmigiano
211 29.11.12 10:42 29.11.12 10:26 KRISTI 57358221 KRISTI 90 vs. parmigiano parmigiano KRISTI 90
212 29.11.12 10:01 29.11.12 10:11 parmigiano 57358115 KRISTI 90 vs. parmigiano KRISTI 90 parmigiano
213 29.11.12 10:11 29.11.12 10:51 KRISTI 57357909 KRISTI 90 vs. parmigiano parmigiano KRISTI 90
214 29.11.12 10:51 29.11.12 10:59 KRISTI 57357731 KRISTI 90 vs. parmigiano parmigiano KRISTI 90
215 28.11.12 23:44 28.11.12 23:40 zvezda_olimpa 57340246 _ vs. FAER FAER _
216 28.11.12 23:11 28.11.12 23:48 faer1 57339842 FAER vs. _ _ FAER
217 28.11.12 22:50 28.11.12 22:24 zvezda_olimpa 57339728 FAER vs. _ FAER _
218 28.11.12 22:42 28.11.12 22:38 zvezda_olimpa 57339524 FAER vs. _ FAER _
219 28.11.12 22:19 28.11.12 22:55 faer1 57339166 FAER vs. _ _ FAER
220 28.11.12 22:03 28.11.12 22:14 Gladwars 57338873 Blackraider vs. FAER FAER Blackraider
221 28.11.12 22:35 28.11.12 22:45 Sumskoy 57338013 _ vs. Sumskoy _ Sumskoy
222 28.11.12 22:19 28.11.12 22:53 zvezda_olimpa 57337847 Sumskoy vs. _ Sumskoy _
223 28.11.12 22:12 28.11.12 22:24 zvezda_olimpa 57337586 Sumskoy vs. _ Sumskoy _
224 28.11.12 22:47 28.11.12 22:56 Sumskoy 57337365 Sumskoy vs. KRISTI 90 KRISTI 90 Sumskoy
225 28.11.12 22:04 28.11.12 22:25 KRISTI 57337196 Sumskoy vs. KRISTI 90 Sumskoy KRISTI 90
226 28.11.12 22:52 28.11.12 22:11 zvezda_olimpa 57337250 2MaximuS3 vs. _ 2MaximuS3 _
227 28.11.12 22:35 28.11.12 22:56 sperminator 57337135 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 SPERMINATOR
228 28.11.12 22:41 28.11.12 22:16 zvezda_olimpa 57337037 Bombadila vs. _ Bombadila _
229 28.11.12 22:21 28.11.12 22:48 KRISTI 57336976 KRISTI 90 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 KRISTI 90
230 28.11.12 22:19 28.11.12 22:24 Sumskoy 57336790 Sumskoy vs. _ _ Sumskoy
231 28.11.12 22:29 28.11.12 22:43 sperminator 57336813 SPERMINATOR vs. Bombadila Bombadila SPERMINATOR
232 28.11.12 22:39 28.11.12 22:20 KRISTI 57336656 Bombadila vs. KRISTI 90 Bombadila KRISTI 90
233 28.11.12 22:14 28.11.12 22:44 zvezda_olimpa 57336677 2MaximuS3 vs. _ 2MaximuS3 _
234 28.11.12 22:07 28.11.12 22:51 zvezda_olimpa 57336566 _ vs. Bombadila Bombadila _
235 28.11.12 22:19 28.11.12 22:58 Bombadila 57336403 _ vs. Bombadila _ Bombadila
236 28.11.12 22:50 28.11.12 22:33 2MaximuS3 57336303 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 KRISTI 90 2MaximuS3
237 28.11.12 22:07 28.11.12 22:53 Bombadila 57336260 SPERMINATOR vs. Bombadila SPERMINATOR Bombadila
238 28.11.12 22:55 28.11.12 22:04 2MaximuS3 57336171 KRISTI 90 vs. 2MaximuS3 KRISTI 90 2MaximuS3
239 28.11.12 22:41 28.11.12 22:47 2MaximuS3 57335971 KRISTI 90 vs. 2MaximuS3 KRISTI 90 2MaximuS3
240 28.11.12 22:38 28.11.12 22:29 2MaximuS3 57335662 2MaximuS3 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 2MaximuS3
241 28.11.12 21:35 28.11.12 21:46 sperminator 57335553 2MaximuS3 vs. SPERMINATOR 2MaximuS3 SPERMINATOR
242 28.11.12 21:32 28.11.12 21:55 2MaximuS3 57334878 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 SPERMINATOR 2MaximuS3
243 28.11.12 21:40 28.11.12 21:57 sperminator 57334623 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 SPERMINATOR
244 28.11.12 21:22 28.11.12 21:53 sperminator 57334050 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 SPERMINATOR
245 28.11.12 21:39 28.11.12 21:22 2MaximuS3 57333854 KRISTI 90 vs. 2MaximuS3 KRISTI 90 2MaximuS3
246 28.11.12 21:39 28.11.12 21:09 2MaximuS3 57333697 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 KRISTI 90 2MaximuS3
247 28.11.12 21:41 28.11.12 21:08 2MaximuS3 57333497 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 KRISTI 90 2MaximuS3
248 28.11.12 21:31 28.11.12 21:58 KRISTI 57333296 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 2MaximuS3 KRISTI 90
249 28.11.12 21:38 28.11.12 21:09 KRISTI 57332999 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 2MaximuS3 KRISTI 90
250 28.11.12 21:02 28.11.12 21:32 KRISTI 57332898 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 2MaximuS3 KRISTI 90
251 28.11.12 21:08 28.11.12 21:40 KRISTI 57332746 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 2MaximuS3 KRISTI 90
252 28.11.12 21:37 28.11.12 21:56 KRISTI 57332197 KRISTI 90 vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 KRISTI 90
253 28.11.12 21:23 28.11.12 21:03 2MaximuS3 57330717 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 SPERMINATOR 2MaximuS3
254 28.11.12 20:16 28.11.12 20:52 sperminator 57330372 SPERMINATOR vs. DaV l DaV l SPERMINATOR
255 28.11.12 20:46 28.11.12 20:08 2MaximuS3 57330046 SPERMINATOR vs. 2MaximuS3 SPERMINATOR 2MaximuS3
256 28.11.12 20:07 28.11.12 20:41 sperminator 57329702 Bombadila vs. SPERMINATOR Bombadila SPERMINATOR
257 28.11.12 20:55 28.11.12 20:00 sperminator 57329566 pepelaz vs. SPERMINATOR pepelaz SPERMINATOR
258 28.11.12 20:47 28.11.12 20:20 sperminator 57329486 Bombadila vs. SPERMINATOR Bombadila SPERMINATOR
259 28.11.12 20:00 28.11.12 20:13 sperminator 57329323 pepelaz vs. SPERMINATOR pepelaz SPERMINATOR
260 28.11.12 20:19 28.11.12 20:33 sanek828 57329090 828 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 828
261 28.11.12 20:18 28.11.12 20:20 pepelaz 57329003 pepelaz vs. SPERMINATOR SPERMINATOR pepelaz
262 28.11.12 20:45 28.11.12 20:14 sperminator 57328779 828 vs. SPERMINATOR 828 SPERMINATOR
263 28.11.12 20:14 28.11.12 20:33 sperminator 57328720 pepelaz vs. SPERMINATOR pepelaz SPERMINATOR
264 28.11.12 20:17 28.11.12 20:46 sanek828 57328672 SPERMINATOR vs. 828 SPERMINATOR 828
265 28.11.12 20:22 28.11.12 20:43 sanek828 57328511 828 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 828
266 28.11.12 20:41 28.11.12 20:00 sperminator 57328267 828 vs. SPERMINATOR 828 SPERMINATOR
267 28.11.12 20:13 28.11.12 20:13 pepelaz 57328049 pepelaz vs. SPERMINATOR SPERMINATOR pepelaz
268 28.11.12 20:13 28.11.12 20:19 sanek828 57327957 828 vs. SPERMINATOR SPERMINATOR 828
269 28.11.12 20:00 28.11.12 20:27 sanek828 57327807 SPERMINATOR vs. 828 SPERMINATOR 828
270 28.11.12 20:27 28.11.12 20:42 sperminator 57327602 pepelaz vs. SPERMINATOR pepelaz SPERMINATOR
271 28.11.12 20:38 28.11.12 20:12 sperminator 57327393 SPERMINATOR vs. pepelaz pepelaz SPERMINATOR
272 28.11.12 20:49 28.11.12 20:58 pepelaz 57327210 SPERMINATOR vs. pepelaz SPERMINATOR pepelaz
273 28.11.12 20:03 28.11.12 20:40 pepelaz 57327027 SPERMINATOR vs. pepelaz SPERMINATOR pepelaz
274 28.11.12 19:28 28.11.12 19:33 sperminator 57326757 pepelaz vs. SPERMINATOR pepelaz SPERMINATOR
275 28.11.12 19:30 28.11.12 19:35 sperminator 57326264 pepelaz vs. SPERMINATOR pepelaz SPERMINATOR
276 28.11.12 19:40 28.11.12 19:02 sperminator 57325964 SPERMINATOR vs. pepelaz pepelaz SPERMINATOR
277 28.11.12 19:44 28.11.12 19:58 sperminator 57325755 SPERMINATOR vs. DaV l DaV l SPERMINATOR
278 28.11.12 19:58 28.11.12 19:24 sperminator 57325504 SPERMINATOR vs. DaV l DaV l SPERMINATOR
279 28.11.12 19:43 28.11.12 17:34 sperminator 57318704 SPERMINATOR vs. SPERMINATOR
280 28.11.12 18:13 28.11.12 18:44 57322495 828 vs. 828
281 28.11.12 18:02 28.11.12 18:10 57322312 vs. 828 828
282 28.11.12 18:59 28.11.12 18:25 57322118 vs.
283 28.11.12 18:16 28.11.12 18:53 57321949 vs.
284 28.11.12 18:06 28.11.12 18:00 57321765 vs.
285 28.11.12 18:45 28.11.12 18:17 sanek828 57321565 vs.
286 28.11.12 18:29 28.11.12 18:41 sanek828 57321348 vs.
287 28.11.12 18:53 28.11.12 18:24 57321139 vs.
288 28.11.12 18:46 28.11.12 18:53 57320974 vs.
289 28.11.12 18:05 28.11.12 18:17 sanek828 57320635 vs.
290 28.11.12 12:48 28.11.12 12:55 parmigiano 57301833 KRISTI 90 vs. parmigiano KRISTI 90 parmigiano
291 28.11.12 12:53 28.11.12 12:23 KRISTI 57301645 KRISTI 90 vs. parmigiano parmigiano KRISTI 90
292 28.11.12 10:11 28.11.12 10:57 57295549 KRISTI 90 vs. Grad KRISTI 90 Grad
293 28.11.12 10:58 28.11.12 10:39 KRISTI 57295839 Grad vs. KRISTI 90 Grad KRISTI 90
294 28.11.12 10:48 28.11.12 10:21 KRISTI 57295778 Grad vs. KRISTI 90 Grad KRISTI 90
295 28.11.12 10:46 28.11.12 10:26 KRISTI 57295682 KRISTI 90 vs. Grad Grad KRISTI 90
296 28.11.12 10:03 28.11.12 10:38 KRISTI 57295424 KRISTI 90 vs. DaV l DaV l KRISTI 90
297 28.11.12 10:08 28.11.12 10:41 KRISTI 57295289 KRISTI 90 vs. pepelaz pepelaz KRISTI 90
298 28.11.12 10:01 28.11.12 10:20 KRISTI 57295145 pepelaz vs. KRISTI 90 pepelaz KRISTI 90
299 28.11.12 10:15 28.11.12 10:52 KRISTI 57295054 KRISTI 90 vs. pepelaz pepelaz KRISTI 90
300 28.11.12 10:17 28.11.12 10:58 KRISTI 57294877 Bombadila vs. KRISTI 90 Bombadila KRISTI 90
301 28.11.12 10:29 28.11.12 10:11 KRISTI 57294754 Bombadila vs. KRISTI 90 Bombadila KRISTI 90
302 28.11.12 00:59 28.11.12 00:23 2MaximuS3 57282619 2MaximuS3 vs. _ _ 2MaximuS3
303 28.11.12 00:46 28.11.12 00:08 parmigiano 57282218 vs. parmigiano parmigiano
304 28.11.12 00:06 27.11.12 23:18 Bratella 57281192 vozvrasenie maxfraya vs. vozvrasenie maxfraya
305 28.11.12 00:59 28.11.12 00:44 vozvrasenie maxfraya 57281503 Bratella vs. vozvrasenie maxfraya Bratella vozvrasenie maxfraya
306 28.11.12 00:56 28.11.12 00:17 2MaximuS3 57281603 2MaximuS3 vs. 2MaximuS3
307 28.11.12 00:57 27.11.12 23:49 zvezda_olimpa 57281230 2MaximuS3 vs. _ 2MaximuS3 _
308 27.11.12 23:31 27.11.12 23:28 Bratella 57281019 2MaximuS3 vs. Bratella 2MaximuS3 Bratella
309 27.11.12 23:12 27.11.12 23:48 vozvrasenie maxfraya 57280662 vozvrasenie maxfraya vs. _ _ vozvrasenie maxfraya
310 27.11.12 23:18 27.11.12 23:36 2MaximuS3 57280809 2MaximuS3 vs. _ _ 2MaximuS3
311 27.11.12 23:54 27.11.12 23:35 zvezda_olimpa 57280134 parmigiano vs. _ parmigiano _
312 27.11.12 23:36 27.11.12 23:08 zvezda_olimpa 57280533 parmigiano vs. _ parmigiano _
313 27.11.12 23:19 27.11.12 23:53 zvezda_olimpa 57279873 parmigiano vs. _ parmigiano _
314 27.11.12 23:50 27.11.12 23:21 zvezda_olimpa 57279630 parmigiano vs. _ parmigiano _
315 27.11.12 23:50 27.11.12 23:50 KRISTI 57279510 KRISTI 90 vs. vozvrasenie maxfraya vozvrasenie maxfraya KRISTI 90
316 27.11.12 23:16 27.11.12 23:11 parmigiano 57279349 KRISTI 90 vs. 2MaximuS3 KRISTI 90 2MaximuS3
317 27.11.12 23:07 27.11.12 23:28 zvezda_olimpa 57279406 parmigiano vs. _ parmigiano _
318 27.11.12 23:48 27.11.12 23:38 zvezda_olimpa 57279209 vozvrasenie maxfraya vs. _ vozvrasenie maxfraya _
319 27.11.12 23:12 27.11.12 23:40 sperminator 57279208 parmigiano vs. Ruh parmigiano Ruh
320 27.11.12 23:01 27.11.12 23:29 KRISTI 57279031 KRISTI 90 vs. parmigiano parmigiano KRISTI 90
321 27.11.12 23:03 27.11.12 23:24 KRISTI 57278872 KRISTI 90 vs. vozvrasenie maxfraya vozvrasenie maxfraya KRISTI 90
322 27.11.12 23:36 27.11.12 23:38 pepelaz 57278348 pepelaz vs. Ruh Ruh pepelaz
323 27.11.12 23:36 27.11.12 23:42 pepelaz 57278095 pepelaz vs. KRISTI 90 KRISTI 90 pepelaz
324 27.11.12 23:06 27.11.12 23:17 parmigiano 57277163 2MaximuS3 vs. KRISTI 90 KRISTI 90 2MaximuS3
325 27.11.12 23:37 27.11.12 23:06 KRISTI 57277538 pepelaz vs. KRISTI 90 pepelaz KRISTI 90
326 27.11.12 23:47 27.11.12 23:18 KRISTI 57277422 Sumskoy vs. KRISTI 90 Sumskoy KRISTI 90
327 27.11.12 22:23 27.11.12 22:16 KRISTI 57277041 Sumskoy vs. KRISTI 90 Sumskoy KRISTI 90
328 27.11.12 22:52 27.11.12 22:21 KRISTI 57276736 Sumskoy vs. KRISTI 90 Sumskoy KRISTI 90
329 27.11.12 22:13 27.11.12 22:30 KRISTI 57276424 KRISTI 90 vs. Winrian Winrian KRISTI 90
330 27.11.12 22:30 27.11.12 22:16 pepelaz 57275838 pepelaz vs. KRISTI 90 KRISTI 90 pepelaz
331 27.11.12 22:03 27.11.12 22:37 winrian 57275800 Winrian vs. KRISTI 90 KRISTI 90 Winrian
332 27.11.12 22:00 27.11.12 22:34 KRISTI 57275400 Winrian vs. KRISTI 90 Winrian KRISTI 90
333 27.11.12 22:12 27.11.12 22:49 parmigiano 57275430 KRISTI 90 vs. parmigiano KRISTI 90 parmigiano
334 27.11.12 22:37 27.11.12 22:51 ruh 57275150 pepelaz vs. Ruh pepelaz Ruh
335 27.11.12 22:53 27.11.12 22:38 winrian 57275149 Ruh vs. Winrian Ruh Winrian
336 27.11.12 22:11 27.11.12 22:39 winrian 57274650 Ruh vs. Grad Ruh Grad
337 27.11.12 22:38 27.11.12 22:10 ruh 57275066 Grad vs. Ruh Grad Ruh
338 27.11.12 22:20 27.11.12 22:36 ruh 57274921 Grad vs. Ruh Grad Ruh
339 27.11.12 22:33 27.11.12 22:39 ruh 57274803 Grad vs. Ruh Grad Ruh
340 27.11.12 22:45 27.11.12 22:22 Bombadila 57273812 Bombadila vs. SPERMINATOR SPERMINATOR Bombadila
341 27.11.12 22:25 27.11.12 22:14 pepelaz 57273334 pepelaz vs. SPERMINATOR SPERMINATOR pepelaz
342 27.11.12 22:17 27.11.12 22:51 Bombadila 57273575 Bombadila vs. _ _ Bombadila
343 27.11.12 22:09 27.11.12 22:48 Bombadila 57273126 Bombadila vs. SPERMINATOR SPERMINATOR Bombadila
344 27.11.12 21:40 27.11.12 21:13 Bombadila 57273010 2MaximuS3 vs. _ _ 2MaximuS3
345 27.11.12 21:09 27.11.12 21:36 sperminator 57272989 Bombadila vs. SPERMINATOR Bombadila SPERMINATOR
346 27.11.12 21:07 27.11.12 21:24 sperminator 57272877 Bombadila vs. SPERMINATOR Bombadila SPERMINATOR
347 27.11.12 21:15 27.11.12 21:52 Bombadila 57272572 Bombadila vs. _ _ Bombadila
348 27.11.12 21:00 27.11.12 21:51 pepelaz 57272350 pepelaz vs. _ _ pepelaz
349 27.11.12 21:41 27.11.12 21:24 zvezda_olimpa 57271998 pepelaz vs. _ pepelaz _
350 27.11.12 21:09 27.11.12 21:05 sanek828 57271808 2MaximuS3 vs. _ _ 2MaximuS3
351 27.11.12 21:09 27.11.12 21:45 zvezda_olimpa 57271458 2MaximuS3 vs. _ 2MaximuS3 _
352 27.11.12 21:02 27.11.12 21:37 zvezda_olimpa 57271677 2MaximuS3 vs. _ 2MaximuS3 _
353 27.11.12 21:11 27.11.12 21:40 zvezda_olimpa 57271096 _ vs. 2MaximuS3 2MaximuS3 _
354 27.11.12 21:17 27.11.12 21:09 pepelaz 57270973 SPERMINATOR vs. pepelaz SPERMINATOR pepelaz
355 27.11.12 21:20 27.11.12 21:06 pepelaz 57270616 pepelaz vs. SPERMINATOR SPERMINATOR pepelaz
356 27.11.12 18:17 27.11.12 18:41 sperminator 57258440 SPERMINATOR vs. vozvrasenie maxfraya vozvrasenie maxfraya SPERMINATOR
357 27.11.12 18:19 27.11.12 18:52 sperminator 57257696 vozvrasenie maxfraya vs. SPERMINATOR vozvrasenie maxfraya SPERMINATOR


0,132296