:
:
?
.???????@Mail.ru

.


""

: 0
: 82
: 35 515
: 986

ShamRock 2007-2019
226111526

911

: 1249
vs
: 1002
150150,127127
: 15.12.12 10:00
: 5
: 20.12.12 10:00
150
: 50
.%
1Svarozhich4127 14 1366%
2larissa3725 12 1368%
33319 14 558%
4PrikolXXXL3818 20 -247%
5serega_ber3515 20 -543%
62012 8 460%
7159 6 360%
8Stored_Hell209 11 -245%
9TonZhar134 9 -531%
10Jami94 5 -144%
11vysockaya74 3 157%
12adrenalin-arm73 4 -143%
13tim_197421 1 050%
C :
:
:
.%
1shika12829046 44 251%
25728 29 -149%
3 3211 21 -1034%
477139 4 569%
5Nosorog63179 8 153%
6TURK-GUNN188 10 -244%
7145226 16 -1027%
8sniper5legion95 4 156%
9ajs-eserkenov144 10 -629%
10VALIOK11 0 1100%

: 2

# . .
1 20.12.12 01:22 20.12.12 01:11 Svarozhich 58640083 Svarozhich vs. TURK-GUNN TURK-GUNN Svarozhich
2 20.12.12 01:00 20.12.12 01:15 58640236 vs. TURK-GUNN TURK-GUNN
3 20.12.12 01:46 20.12.12 01:01 turk-gunn 58640024 vs. TURK-GUNN TURK-GUNN
4 20.12.12 01:36 20.12.12 01:19 Svarozhich 58640030 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
5 20.12.12 01:36 20.12.12 01:20 Svarozhich 58639954 Svarozhich vs. Svarozhich
6 20.12.12 01:29 20.12.12 01:01 Svarozhich 58639909 shika1282 vs. Svarozhich shika1282 Svarozhich
7 20.12.12 01:32 20.12.12 01:07 Svarozhich 58639868 shika1282 vs. Svarozhich shika1282 Svarozhich
8 20.12.12 01:30 20.12.12 01:05 Svarozhich 58639818 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
9 20.12.12 01:11 20.12.12 01:30 shika1282 58639720 Svarozhich vs. shika1282 Svarozhich shika1282
10 20.12.12 01:20 20.12.12 01:06 Svarozhich 58639659 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
11 20.12.12 01:56 20.12.12 01:25 shika1282 58639572 Svarozhich vs. shika1282 Svarozhich shika1282
12 20.12.12 01:50 20.12.12 01:24 shika1282 58639467 Svarozhich vs. shika1282 Svarozhich shika1282
13 20.12.12 01:40 20.12.12 01:26 Svarozhich 58639345 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
14 20.12.12 01:55 20.12.12 01:51 58639261 vs. shika1282 shika1282
15 20.12.12 01:41 20.12.12 01:44 shika1282 58639207 shika1282 vs. shika1282
16 20.12.12 01:13 20.12.12 01:51 Svarozhich 58639094 Svarozhich vs. Svarozhich
17 20.12.12 01:24 20.12.12 01:07 Svarozhich 58638998 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
18 20.12.12 01:26 20.12.12 01:23 58638721 Svarozhich vs. Svarozhich
19 20.12.12 01:00 20.12.12 01:08 58638760 vs. shika1282 shika1282
20 20.12.12 01:02 20.12.12 01:58 58638600 vs.
21 20.12.12 01:32 20.12.12 00:39 shika1282 58638330 shika1282 vs. shika1282
22 20.12.12 00:49 20.12.12 00:13 58638086 vs. Svarozhich Svarozhich
23 20.12.12 00:20 20.12.12 00:37 shika1282 58638065 shika1282 vs. shika1282
24 20.12.12 00:42 20.12.12 00:00 58637966 vs.
25 20.12.12 00:27 20.12.12 00:30 58637772 vs. shika1282 shika1282
26 20.12.12 00:26 20.12.12 00:40 58637233 serega_ber vs. serega_ber
27 20.12.12 00:54 20.12.12 00:20 58637188 shika1282 vs. shika1282
28 20.12.12 00:00 20.12.12 00:49 58637040 shika1282 vs. shika1282
29 20.12.12 00:49 20.12.12 00:26 shika1282 58636550 PrikolXXXL vs. shika1282 PrikolXXXL shika1282
30 20.12.12 00:42 20.12.12 00:11 shika1282 58636468 PrikolXXXL vs. shika1282 PrikolXXXL shika1282
31 19.12.12 22:05 19.12.12 22:51 vysockaya 58629291 vysockaya vs. Nosorog63 Nosorog63 vysockaya
32 19.12.12 22:31 19.12.12 22:10 Svarozhich 58629717 Svarozhich vs. Svarozhich
33 19.12.12 22:18 19.12.12 22:58 Svarozhich 58629433 Svarozhich vs. Svarozhich
34 19.12.12 22:31 19.12.12 22:39 58627314 serega_ber vs. serega_ber
35 19.12.12 21:28 19.12.12 21:35 145 58624324 serega_ber vs. 145 serega_ber 145
36 19.12.12 21:59 19.12.12 21:57 145 58623321 145 vs. serega_ber serega_ber 145
37 19.12.12 21:15 19.12.12 21:40 145 58623770 145 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL 145
38 19.12.12 21:25 19.12.12 21:29 vysockaya 58623502 vysockaya vs. 145 145 vysockaya
39 19.12.12 21:58 19.12.12 21:51 PrikolXXXL 58622961 145 vs. PrikolXXXL 145 PrikolXXXL
40 19.12.12 20:05 19.12.12 20:32 larissa 58622765 145 vs. larissa 145 larissa
41 19.12.12 20:52 19.12.12 20:02 PrikolXXXL 58622269 145 vs. PrikolXXXL 145 PrikolXXXL
42 19.12.12 20:40 19.12.12 20:38 serega_ber 58621622 Nosorog63 vs. serega_ber Nosorog63 serega_ber
43 19.12.12 20:40 19.12.12 20:58 58621369 Nosorog63 vs. serega_ber serega_ber Nosorog63
44 19.12.12 20:07 19.12.12 20:59 vysockaya 58621206 vysockaya vs. vysockaya
45 19.12.12 20:42 19.12.12 20:12 58621108 Nosorog63 vs. serega_ber serega_ber Nosorog63
46 19.12.12 20:10 19.12.12 20:42 arm-adrenalin 58621095 adrenalin-arm vs. adrenalin-arm
47 19.12.12 20:54 19.12.12 20:07 serega_ber 58620968 Nosorog63 vs. serega_ber Nosorog63 serega_ber
48 19.12.12 20:36 19.12.12 20:03 58620845 adrenalin-arm vs. adrenalin-arm
49 19.12.12 20:17 19.12.12 20:07 58620836 serega_ber vs. serega_ber
50 19.12.12 20:03 19.12.12 20:23 58619749 vs.
51 19.12.12 19:20 19.12.12 19:22 larissa 58615987 larissa vs. larissa
52 19.12.12 19:06 19.12.12 19:09 larissa 58615590 larissa vs. larissa
53 19.12.12 18:08 19.12.12 18:54 58613091 serega_ber vs. serega_ber
54 19.12.12 18:10 19.12.12 18:14 58612108 serega_ber vs. serega_ber
55 19.12.12 17:38 19.12.12 17:50 58610088 vs. serega_ber serega_ber
56 19.12.12 00:37 19.12.12 00:34 58575358 vs. Stored_Hell Stored_Hell
57 19.12.12 00:51 19.12.12 00:21 Stored_Hell 58575259 Stored_Hell vs. Stored_Hell
58 18.12.12 23:53 18.12.12 23:11 771 58571841 77 vs. 77
59 18.12.12 23:01 18.12.12 23:22 771 58571529 77 vs. 77
60 18.12.12 23:37 18.12.12 23:18 58571283 77 vs. 77
61 18.12.12 23:17 18.12.12 23:18 58570886 77 vs. 77
62 18.12.12 23:08 18.12.12 23:31 58570902 vs.
63 18.12.12 23:44 18.12.12 23:30 58570556 vs.
64 18.12.12 23:26 18.12.12 23:29 58570430 vs.
65 18.12.12 23:51 18.12.12 23:06 58570036 vs.
66 18.12.12 23:31 18.12.12 23:56 58569938 vs.
67 18.12.12 23:33 18.12.12 23:18 58569699 vs.
68 18.12.12 22:52 18.12.12 22:11 serega_ber 58567281 serega_ber vs. shika1282 shika1282 serega_ber
69 18.12.12 21:26 18.12.12 21:50 shika1282 58562976 larissa vs. shika1282 larissa shika1282
70 18.12.12 21:11 18.12.12 21:11 shika1282 58562770 larissa vs. shika1282 larissa shika1282
71 18.12.12 21:49 18.12.12 21:40 larissa 58562001 Nosorog63 vs. larissa Nosorog63 larissa
72 18.12.12 21:18 18.12.12 21:29 58561224 Nosorog63 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL Nosorog63
73 18.12.12 20:36 18.12.12 20:26 58560722 PrikolXXXL vs. PrikolXXXL
74 18.12.12 20:28 18.12.12 20:54 58560309 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL
75 18.12.12 20:54 18.12.12 20:01 58560165 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL
76 18.12.12 20:37 18.12.12 20:41 PrikolXXXL 58560045 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL
77 18.12.12 20:09 18.12.12 20:45 valiok. 58558884 VALIOK vs. larissa larissa VALIOK
78 18.12.12 19:20 18.12.12 19:57 shika1282 58556193 shika1282 vs. larissa larissa shika1282
79 18.12.12 19:54 18.12.12 19:33 shika1282 58556053 shika1282 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL shika1282
80 18.12.12 19:42 18.12.12 19:21 shika1282 58555945 PrikolXXXL vs. shika1282 PrikolXXXL shika1282
81 18.12.12 19:14 18.12.12 19:40 larissa 58555586 shika1282 vs. larissa shika1282 larissa
82 18.12.12 19:37 18.12.12 19:18 shika1282 58555386 shika1282 vs. larissa larissa shika1282
83 18.12.12 19:27 18.12.12 19:55 larissa 58555038 vs. larissa larissa
84 18.12.12 19:50 18.12.12 19:18 larissa 58554573 vs. larissa larissa
85 18.12.12 19:37 18.12.12 19:41 58554192 vs. larissa larissa
86 18.12.12 17:17 18.12.12 17:38 shika1282 58548701 Jami vs. shika1282 Jami shika1282
87 18.12.12 17:59 18.12.12 17:15 shika1282 58547939 shika1282 vs. Jami Jami shika1282
88 18.12.12 17:42 18.12.12 17:19 Jami 58547729 Jami vs. shika1282 shika1282 Jami
89 18.12.12 07:38 18.12.12 07:27 Svarozhich 58520237 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
90 18.12.12 07:58 18.12.12 07:47 Svarozhich 58520217 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
91 18.12.12 00:58 18.12.12 00:26 771 58512313 Stored_Hell vs. 77 Stored_Hell 77
92 18.12.12 00:25 18.12.12 00:18 771 58511571 77 vs. Stored_Hell Stored_Hell 77
93 18.12.12 00:44 18.12.12 00:04 Svarozhich 58511319 Svarozhich vs. 77 77 Svarozhich
94 17.12.12 20:08 17.12.12 20:20 larissa 58497774 145 vs. larissa 145 larissa
95 17.12.12 20:39 17.12.12 20:56 PrikolXXXL 58497117 145 vs. PrikolXXXL 145 PrikolXXXL
96 17.12.12 20:49 17.12.12 20:04 PrikolXXXL 58496821 145 vs. PrikolXXXL 145 PrikolXXXL
97 17.12.12 20:08 17.12.12 20:49 larissa 58496585 145 vs. larissa 145 larissa
98 17.12.12 20:58 17.12.12 20:56 PrikolXXXL 58496307 PrikolXXXL vs. 145 145 PrikolXXXL
99 17.12.12 20:45 17.12.12 20:29 145 58495708 145 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL 145
100 17.12.12 20:39 17.12.12 20:52 PrikolXXXL 58495998 PrikolXXXL vs. 145 145 PrikolXXXL
101 17.12.12 20:10 17.12.12 20:13 PrikolXXXL 58495367 145 vs. PrikolXXXL 145 PrikolXXXL
102 17.12.12 13:27 17.12.12 13:03 Stored_Hell 58472394 Stored_Hell vs. 145 145 Stored_Hell
103 17.12.12 13:57 17.12.12 13:35 145 58471852 145 vs. Stored_Hell Stored_Hell 145
104 17.12.12 01:26 17.12.12 01:38 Stored_Hell 58454237 Stored_Hell vs. TURK-GUNN TURK-GUNN Stored_Hell
105 17.12.12 01:01 17.12.12 01:29 58454212 ajs-eserkenov vs. ajs-eserkenov
106 17.12.12 01:00 17.12.12 01:02 58454058 vs. ajs-eserkenov ajs-eserkenov
107 17.12.12 01:59 17.12.12 01:55 malutin 58453851 vs. ajs-eserkenov ajs-eserkenov
108 17.12.12 01:10 17.12.12 01:04 malutin 58453557 vs. shika1282 shika1282
109 17.12.12 01:51 17.12.12 01:10 malutin 58453480 vs. shika1282 shika1282
110 17.12.12 01:52 17.12.12 01:58 shika1282 58453389 shika1282 vs. shika1282
111 17.12.12 01:45 17.12.12 01:51 malutin 58453296 shika1282 vs. shika1282
112 17.12.12 01:14 17.12.12 01:12 shika1282 58453127 vs. shika1282 shika1282
113 17.12.12 01:35 17.12.12 01:47 ajs-eserkenov 58453085 ajs-eserkenov vs. Stored_Hell Stored_Hell ajs-eserkenov
114 17.12.12 01:04 17.12.12 00:32 58452921 vs. ajs-eserkenov ajs-eserkenov
115 17.12.12 01:52 17.12.12 01:06 Stored_Hell 58453008 TURK-GUNN vs. Stored_Hell TURK-GUNN Stored_Hell
116 17.12.12 00:18 17.12.12 00:29 ajs-eserkenov 58452822 vs. ajs-eserkenov ajs-eserkenov
117 17.12.12 00:30 17.12.12 00:08 58452599 vs. ajs-eserkenov ajs-eserkenov
118 17.12.12 00:48 16.12.12 23:47 turk-gunn 58448971 Svarozhich vs. ajs-eserkenov Svarozhich ajs-eserkenov
119 17.12.12 00:14 17.12.12 00:27 turk-gunn 58450661 TURK-GUNN vs. adrenalin-arm adrenalin-arm TURK-GUNN
120 17.12.12 00:37 17.12.12 00:03 arm-adrenalin 58450422 TURK-GUNN vs. adrenalin-arm TURK-GUNN adrenalin-arm
121 17.12.12 00:39 17.12.12 00:51 turk-gunn 58450220 TURK-GUNN vs. TURK-GUNN
122 17.12.12 00:34 16.12.12 23:44 771 58449677 vs. 77 77
123 16.12.12 23:56 16.12.12 23:18 58449466 shika1282 vs. shika1282
124 16.12.12 23:27 16.12.12 23:57 771 58449321 vs. 77 77
125 16.12.12 23:05 16.12.12 23:14 771 58449161 77 vs. 77
126 16.12.12 23:12 16.12.12 23:11 shika1282 58448898 shika1282 vs. shika1282
127 16.12.12 23:31 16.12.12 23:27 shika1282 58448455 Stored_Hell vs. shika1282 Stored_Hell shika1282
128 16.12.12 23:10 16.12.12 23:39 58447960 vs. shika1282 shika1282
129 16.12.12 23:45 16.12.12 23:11 Svarozhich 58447793 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
130 16.12.12 23:16 16.12.12 23:33 larissa 58447397 TURK-GUNN vs. larissa TURK-GUNN larissa
131 16.12.12 23:58 16.12.12 23:20 larissa 58446865 larissa vs. shika1282 shika1282 larissa
132 16.12.12 23:27 16.12.12 23:58 PrikolXXXL 58446511 TURK-GUNN vs. PrikolXXXL TURK-GUNN PrikolXXXL
133 16.12.12 23:27 16.12.12 23:04 shika1282 58446484 larissa vs. shika1282 larissa shika1282
134 16.12.12 23:53 16.12.12 23:29 shika1282 58446401 shika1282 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL shika1282
135 16.12.12 23:43 16.12.12 23:37 turk-gunn 58446020 TURK-GUNN vs. TURK-GUNN
136 16.12.12 23:29 16.12.12 23:08 shika1282 58445934 Svarozhich vs. shika1282 Svarozhich shika1282
137 16.12.12 22:36 16.12.12 22:35 larissa 58445578 vs. larissa larissa
138 16.12.12 22:33 16.12.12 22:00 shika1282 58445607 Stored_Hell vs. shika1282 Stored_Hell shika1282
139 16.12.12 22:58 16.12.12 22:34 Svarozhich 58445585 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
140 16.12.12 22:12 16.12.12 22:57 PrikolXXXL 58445424 PrikolXXXL vs. shika1282 shika1282 PrikolXXXL
141 16.12.12 22:42 16.12.12 22:21 larissa 58445442 larissa vs. larissa
142 16.12.12 22:47 16.12.12 22:46 shika1282 58445273 PrikolXXXL vs. shika1282 PrikolXXXL shika1282
143 16.12.12 22:09 16.12.12 22:47 58445074 vs. larissa larissa
144 16.12.12 22:57 16.12.12 22:10 PrikolXXXL 58444995 PrikolXXXL vs. shika1282 shika1282 PrikolXXXL
145 16.12.12 22:22 16.12.12 22:28 58444779 vs. tim_1974 tim_1974
146 16.12.12 22:17 16.12.12 22:38 PrikolXXXL 58444571 PrikolXXXL vs. PrikolXXXL
147 16.12.12 22:56 16.12.12 22:12 shika1282 58444782 shika1282 vs. shika1282
148 16.12.12 22:20 16.12.12 22:25 58444572 vs. shika1282 shika1282
149 16.12.12 22:24 16.12.12 22:27 58443357 vs. shika1282 shika1282
150 16.12.12 22:33 16.12.12 22:48 PrikolXXXL 58444207 shika1282 vs. PrikolXXXL shika1282 PrikolXXXL
151 16.12.12 22:50 16.12.12 22:08 PrikolXXXL 58444013 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL
152 16.12.12 22:25 16.12.12 22:33 timtim 58443777 vs. tim_1974 tim_1974
153 16.12.12 22:08 16.12.12 22:35 58443347 PrikolXXXL vs. PrikolXXXL
154 16.12.12 22:01 16.12.12 22:02 shika1282 58443305 Svarozhich vs. shika1282 Svarozhich shika1282
155 16.12.12 22:45 16.12.12 22:17 58442955 vs. Svarozhich Svarozhich
156 16.12.12 22:22 16.12.12 22:50 58442699 adrenalin-arm vs. adrenalin-arm
157 16.12.12 22:09 16.12.12 22:40 771 58442651 77 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL 77
158 16.12.12 22:44 16.12.12 22:49 771 58442370 77 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL 77
159 16.12.12 17:28 16.12.12 17:55 arm-adrenalin 58424480 vs. adrenalin-arm adrenalin-arm
160 16.12.12 17:16 16.12.12 17:39 58424189 ajs-eserkenov vs. ajs-eserkenov
161 16.12.12 15:24 16.12.12 15:49 58415293 vs.
162 16.12.12 15:09 16.12.12 14:47 145 58415259 145 vs. 145
163 16.12.12 14:31 16.12.12 14:38 58415175 vs.
164 16.12.12 14:36 16.12.12 14:45 58414798 145 vs. 145
165 16.12.12 14:13 16.12.12 14:07 58414765 vs.
166 16.12.12 14:54 16.12.12 14:21 58414544 vs.
167 16.12.12 13:41 16.12.12 13:11 58410036 sniper5legion vs. sniper5legion
168 16.12.12 12:28 16.12.12 12:31 sNiPeRRR 58408040 sniper5legion vs. sniper5legion
169 16.12.12 12:19 16.12.12 12:48 malutin 58407692 L_E_X vs. L_E_X
170 16.12.12 12:43 16.12.12 12:49 shika1282 58406543 shika1282 vs. TonZhar TonZhar shika1282
171 16.12.12 11:34 16.12.12 11:55 58404968 vs. Jami Jami
172 16.12.12 11:48 16.12.12 11:23 58404446 TonZhar vs. TonZhar
173 16.12.12 11:53 16.12.12 11:12 TonZhar 58403723 sniper5legion vs. TonZhar sniper5legion TonZhar
174 16.12.12 11:08 16.12.12 11:27 shika1282 58403235 shika1282 vs. TonZhar TonZhar shika1282
175 16.12.12 11:30 16.12.12 11:35 sNiPeRRR 58403045 TonZhar vs. sniper5legion TonZhar sniper5legion
176 16.12.12 03:45 16.12.12 03:30 shika1282 58394664 shika1282 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL shika1282
177 16.12.12 03:01 16.12.12 03:10 shika1282 58394615 PrikolXXXL vs. shika1282 PrikolXXXL shika1282
178 16.12.12 02:28 16.12.12 02:00 shika1282 58394339 Stored_Hell vs. shika1282 Stored_Hell shika1282
179 16.12.12 02:56 16.12.12 02:08 shika1282 58394263 shika1282 vs. Stored_Hell Stored_Hell shika1282
180 16.12.12 02:38 16.12.12 02:04 Stored_Hell 58394125 Nosorog63 vs. Stored_Hell Nosorog63 Stored_Hell
181 16.12.12 02:21 16.12.12 02:33 PrikolXXXL 58394096 shika1282 vs. PrikolXXXL shika1282 PrikolXXXL
182 16.12.12 02:47 16.12.12 02:17 58394078 PrikolXXXL vs. Nosorog63 PrikolXXXL Nosorog63
183 16.12.12 02:05 16.12.12 02:22 PrikolXXXL 58393989 shika1282 vs. PrikolXXXL shika1282 PrikolXXXL
184 16.12.12 02:33 16.12.12 02:52 58393934 Nosorog63 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL Nosorog63
185 16.12.12 02:13 16.12.12 02:03 shika1282 58393965 shika1282 vs. Stored_Hell Stored_Hell shika1282
186 16.12.12 02:01 16.12.12 02:23 Stored_Hell 58393786 Stored_Hell vs. shika1282 shika1282 Stored_Hell
187 16.12.12 02:05 16.12.12 02:32 58393805 Nosorog63 vs. Nosorog63
188 16.12.12 02:09 16.12.12 02:19 shika1282 58393753 vs. shika1282 shika1282
189 16.12.12 02:54 16.12.12 02:59 Stored_Hell 58393694 Stored_Hell vs. Stored_Hell
190 16.12.12 02:39 16.12.12 02:57 58393619 Nosorog63 vs. Nosorog63
191 16.12.12 02:03 16.12.12 02:11 shika1282 58393649 Stored_Hell vs. shika1282 Stored_Hell shika1282
192 16.12.12 02:39 16.12.12 02:56 malutin 58393582 vs. shika1282 shika1282
193 16.12.12 02:50 16.12.12 02:11 PrikolXXXL 58393519 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL
194 16.12.12 02:56 16.12.12 02:19 malutin 58393361 vs.
195 16.12.12 02:17 16.12.12 01:49 Svarozhich 58393339 Svarozhich vs. Svarozhich
196 16.12.12 01:20 16.12.12 01:34 malutin 58393287 vs.
197 16.12.12 01:58 16.12.12 01:13 PrikolXXXL 58393256 PrikolXXXL vs. shika1282 shika1282 PrikolXXXL
198 16.12.12 01:56 16.12.12 01:46 58393259 Nosorog63 vs. Svarozhich Svarozhich Nosorog63
199 16.12.12 01:34 16.12.12 01:53 malutin 58393244 shika1282 vs. shika1282
200 16.12.12 01:11 16.12.12 01:24 58393186 Nosorog63 vs. Nosorog63
201 16.12.12 01:49 16.12.12 01:47 shika1282 58392979 shika1282 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL shika1282
202 16.12.12 01:33 16.12.12 01:49 58391542 larissa vs. larissa
203 16.12.12 00:03 16.12.12 00:51 larissa 58391014 larissa vs. TURK-GUNN TURK-GUNN larissa
204 16.12.12 00:18 16.12.12 00:55 58389305 77 vs. 77
205 16.12.12 00:47 16.12.12 00:22 Svarozhich 58388957 Svarozhich vs. Odin67 Odin67 Svarozhich
206 16.12.12 00:04 16.12.12 00:51 larissa 58388347 vs. larissa larissa
207 16.12.12 00:30 16.12.12 00:19 Svarozhich 58388214 Svarozhich vs. Svarozhich
208 16.12.12 00:26 16.12.12 00:38 58387865 Svarozhich vs. Svarozhich
209 16.12.12 00:41 15.12.12 23:56 Svarozhich 58387668 Svarozhich vs. Odin67 Odin67 Svarozhich
210 15.12.12 23:02 15.12.12 23:37 58387520 adrenalin-arm vs. adrenalin-arm
211 15.12.12 23:56 15.12.12 23:49 larissa 58387172 larissa vs. larissa
212 15.12.12 22:35 15.12.12 22:15 Svarozhich 58383395 Svarozhich vs. Svarozhich
213 15.12.12 22:19 15.12.12 22:05 larissa 58383314 larissa vs. larissa
214 15.12.12 22:34 15.12.12 22:59 Stored_Hell 58383224 Stored_Hell vs. Stored_Hell
215 15.12.12 22:28 15.12.12 22:07 58382541 larissa vs. larissa
216 15.12.12 22:04 15.12.12 22:34 Stored_Hell 58382861 Stored_Hell vs. sniper5legion sniper5legion Stored_Hell
217 15.12.12 22:00 15.12.12 22:11 58382718 vs. sniper5legion sniper5legion
218 15.12.12 22:24 15.12.12 22:21 sNiPeRRR 58381929 Jami vs. sniper5legion Jami sniper5legion
219 15.12.12 22:45 15.12.12 22:59 sNiPeRRR 58381907 Svarozhich vs. sniper5legion Svarozhich sniper5legion
220 15.12.12 22:38 15.12.12 22:32 sNiPeRRR 58381427 Jami vs. sniper5legion Jami sniper5legion
221 15.12.12 21:16 15.12.12 21:32 larissa 58378222 larissa vs. L_E_X L_E_X larissa
222 15.12.12 21:43 15.12.12 21:17 larissa 58377672 larissa vs. ajs-eserkenov ajs-eserkenov larissa
223 15.12.12 21:01 15.12.12 21:41 ajs-eserkenov 58376754 ajs-eserkenov vs. vysockaya vysockaya ajs-eserkenov
224 15.12.12 21:53 15.12.12 21:51 larissa 58376702 larissa vs. larissa
225 15.12.12 21:50 15.12.12 21:40 58376546 vysockaya vs. vysockaya
226 15.12.12 21:50 15.12.12 21:55 larissa 58376034 larissa vs. ajs-eserkenov ajs-eserkenov larissa
227 15.12.12 21:40 15.12.12 21:40 58375928 vysockaya vs. vysockaya
228 15.12.12 21:15 15.12.12 21:34 larissa 58375749 larissa vs. Nosorog63 Nosorog63 larissa
229 15.12.12 20:34 15.12.12 20:33 vysockaya 58375419 vysockaya vs. Nosorog63 Nosorog63 vysockaya
230 15.12.12 20:36 15.12.12 20:46 larissa 58374239 vs. larissa larissa
231 15.12.12 20:33 15.12.12 20:44 larissa 58374059 larissa vs. larissa
232 15.12.12 20:29 15.12.12 20:59 58373778 larissa vs. larissa
233 15.12.12 20:47 15.12.12 20:54 58373745 vs. TonZhar TonZhar
234 15.12.12 20:04 15.12.12 20:02 larissa 58373555 larissa vs. larissa
235 15.12.12 20:28 15.12.12 20:28 58373326 larissa vs. larissa
236 15.12.12 19:50 15.12.12 19:13 Jami 58370591 145 vs. Jami 145 Jami
237 15.12.12 19:55 15.12.12 19:13 Jami 58370400 Jami vs. 145 145 Jami
238 15.12.12 19:20 15.12.12 19:56 Svarozhich 58370057 Svarozhich vs. 145 145 Svarozhich
239 15.12.12 19:49 15.12.12 19:18 Jami 58370000 Jami vs. Nosorog63 Nosorog63 Jami
240 15.12.12 18:54 15.12.12 18:12 shika1282 58365474 Svarozhich vs. shika1282 Svarozhich shika1282
241 15.12.12 18:52 15.12.12 18:16 shika1282 58364811 shika1282 vs. TonZhar TonZhar shika1282
242 15.12.12 18:38 15.12.12 18:39 TonZhar 58364260 TURK-GUNN vs. TonZhar TURK-GUNN TonZhar
243 15.12.12 17:53 15.12.12 17:50 TonZhar 58362269 vs. TonZhar TonZhar
244 15.12.12 17:57 15.12.12 17:32 Svarozhich 58361643 shika1282 vs. Svarozhich shika1282 Svarozhich
245 15.12.12 17:44 15.12.12 17:22 58361527 vs. Svarozhich Svarozhich
246 15.12.12 17:06 15.12.12 17:28 turk-gunn 58361361 TURK-GUNN vs. TonZhar TonZhar TURK-GUNN
247 15.12.12 17:47 15.12.12 17:29 Svarozhich 58361223 Svarozhich vs. Svarozhich
248 15.12.12 17:46 15.12.12 17:24 Svarozhich 58361091 Svarozhich vs. Svarozhich
249 15.12.12 16:42 15.12.12 16:12 Svarozhich 58360712 Svarozhich vs. shika1282 shika1282 Svarozhich
250 15.12.12 16:11 15.12.12 16:28 turk-gunn 58359921 TURK-GUNN vs. serega_ber serega_ber TURK-GUNN
251 15.12.12 16:36 15.12.12 16:11 58359924 vs. serega_ber serega_ber
252 15.12.12 16:29 15.12.12 16:59 shika1282 58359898 shika1282 vs. serega_ber serega_ber shika1282
253 15.12.12 16:41 15.12.12 16:23 shika1282 58359704 shika1282 vs. serega_ber serega_ber shika1282
254 15.12.12 16:26 15.12.12 16:55 turk-gunn 58358546 TURK-GUNN vs. serega_ber serega_ber TURK-GUNN
255 15.12.12 16:03 15.12.12 16:28 58359407 vs. serega_ber serega_ber
256 15.12.12 16:08 15.12.12 16:32 serega_ber 58359216 vs. serega_ber serega_ber
257 15.12.12 16:15 15.12.12 16:31 serega_ber 58358917 shika1282 vs. serega_ber shika1282 serega_ber
258 15.12.12 16:40 15.12.12 16:07 58358708 vs. serega_ber serega_ber
259 15.12.12 16:47 15.12.12 16:44 serega_ber 58358543 vs. serega_ber serega_ber
260 15.12.12 16:53 15.12.12 16:53 shika1282 58357748 shika1282 vs. serega_ber serega_ber shika1282
261 15.12.12 16:12 15.12.12 16:32 serega_ber 58357574 shika1282 vs. serega_ber shika1282 serega_ber
262 15.12.12 15:51 15.12.12 15:07 serega_ber 58357456 TURK-GUNN vs. serega_ber TURK-GUNN serega_ber
263 15.12.12 15:27 15.12.12 15:49 turk-gunn 58356726 vs. TURK-GUNN TURK-GUNN
264 15.12.12 15:27 15.12.12 15:24 serega_ber 58356728 shika1282 vs. serega_ber shika1282 serega_ber
265 15.12.12 15:32 15.12.12 15:42 58356592 vs.
266 15.12.12 15:00 15.12.12 15:04 shika1282 58356466 shika1282 vs. TonZhar TonZhar shika1282
267 15.12.12 15:37 15.12.12 15:45 serega_ber 58356398 vs. serega_ber serega_ber
268 15.12.12 15:12 15.12.12 15:26 58356308 shika1282 vs. shika1282
269 15.12.12 15:19 15.12.12 15:47 shika1282 58356198 shika1282 vs. TonZhar TonZhar shika1282
270 15.12.12 15:24 15.12.12 15:20 TonZhar 58356112 shika1282 vs. TonZhar shika1282 TonZhar
271 15.12.12 15:13 15.12.12 15:00 shika1282 58355917 serega_ber vs. shika1282 serega_ber shika1282
272 15.12.12 15:05 15.12.12 15:17 shika1282 58355850 shika1282 vs. serega_ber serega_ber shika1282
273 15.12.12 15:24 15.12.12 15:45 serega_ber 58355625 shika1282 vs. serega_ber shika1282 serega_ber
274 15.12.12 15:29 15.12.12 15:26 serega_ber 58355103 serega_ber vs. serega_ber
275 15.12.12 15:00 15.12.12 15:10 serega_ber 58354971 serega_ber vs. serega_ber
276 15.12.12 15:17 15.12.12 15:48 serega_ber 58354042 serega_ber vs. ajs-eserkenov ajs-eserkenov serega_ber
277 15.12.12 14:55 15.12.12 14:18 serega_ber 58353792 serega_ber vs. ajs-eserkenov ajs-eserkenov serega_ber


0,201071