:
:
?
.???????@Mail.ru

.


""

: 0
: 46
: 35 532
: 986

ShamRock 2007-2019
226111526


: 1249
vs
: 0
150150,107107
: 10.01.13 22:30
: 7
: 17.01.13 22:30
150
: 50
.%
1Svarozhich6745 22 2367%
2serega_ber5232 20 1262%
33020 10 1067%
41311 2 985%
5PrikolXXXL1710 7 359%
6adrenalin-arm116 5 155%
7polyak201095 4 156%
8Stored_Hell125 7 -242%
9fftl53 2 160%
10 73 4 -143%
11larissa73 4 -143%
12Odin6753 2 160%
13tim_197472 5 -329%
14Realnost51 4 -320%
15vysockaya71 6 -514%
C :
:
:
.%
1 0077831 47 -1640%
2gerteg15126 25 151%
33716 21 -543%
4-2814 14 050%
5vas21952411 13 -246%
684 4 050%
7star71773 4 -143%
8MARKUS RAUL121 11 -108%
9PORTOS151 4 -320%

: 0

# . .
1 15.01.13 08:30 15.01.13 08:21 Svarozhich 60139284 007 vs. Svarozhich 007 Svarozhich
2 15.01.13 08:59 15.01.13 08:37 Svarozhich 60139230 Svarozhich vs. 007 007 Svarozhich
3 15.01.13 08:55 15.01.13 08:15 007 60139157 Svarozhich vs. 007 Svarozhich 007
4 15.01.13 01:37 15.01.13 01:51 60135013 star717 vs. serega_ber serega_ber star717
5 15.01.13 01:51 15.01.13 01:52 60135070 star717 vs. serega_ber serega_ber star717
6 15.01.13 01:01 15.01.13 01:36 serega_ber 60135111 star717 vs. serega_ber star717 serega_ber
7 14.01.13 23:14 14.01.13 23:27 Stored_Hell 60128417 Stored_Hell vs. gerteg1 gerteg1 Stored_Hell
8 14.01.13 21:31 14.01.13 21:31 serega_ber 60122088 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
9 14.01.13 21:34 14.01.13 21:24 Svarozhich 60122008 007 vs. Svarozhich 007 Svarozhich
10 14.01.13 21:29 14.01.13 21:36 PrikolXXXL 60121761 007 vs. PrikolXXXL 007 PrikolXXXL
11 14.01.13 21:05 14.01.13 21:26 serega_ber 60121302 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
12 14.01.13 21:26 14.01.13 21:57 007 60121370 PrikolXXXL vs. 007 PrikolXXXL 007
13 14.01.13 21:45 14.01.13 21:31 Svarozhich 60120864 Svarozhich vs. 007 007 Svarozhich
14 14.01.13 21:53 14.01.13 21:39 Svarozhich 60120737 Svarozhich vs. 007 007 Svarozhich
15 14.01.13 21:37 14.01.13 21:13 007 60120077 007 vs. serega_ber serega_ber 007
16 14.01.13 21:35 14.01.13 21:15 007 60119332 vysockaya vs. 007 vysockaya 007
17 14.01.13 21:25 14.01.13 21:38 serega_ber 60119170 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
18 14.01.13 21:59 14.01.13 21:16 arm-adrenalin 60118988 adrenalin-arm vs. 007 007 adrenalin-arm
19 14.01.13 21:19 14.01.13 21:05 Svarozhich 60118845 Svarozhich vs. 007 007 Svarozhich
20 14.01.13 21:35 14.01.13 21:15 Svarozhich 60118541 Svarozhich vs. 007 007 Svarozhich
21 14.01.13 21:41 14.01.13 21:44 arm-adrenalin 60118454 adrenalin-arm vs. 007 007 adrenalin-arm
22 14.01.13 21:12 14.01.13 20:23 007 60118234 Svarozhich vs. 007 Svarozhich 007
23 14.01.13 20:24 14.01.13 20:48 007 60117960 Svarozhich vs. 007 Svarozhich 007
24 14.01.13 20:05 14.01.13 20:22 PrikolXXXL 60117590 PrikolXXXL vs. 007 007 PrikolXXXL
25 14.01.13 20:15 14.01.13 20:35 007 60117443 adrenalin-arm vs. 007 adrenalin-arm 007
26 14.01.13 20:05 14.01.13 20:27 PrikolXXXL 60117179 PrikolXXXL vs. 007 007 PrikolXXXL
27 14.01.13 20:45 14.01.13 20:57 arm-adrenalin 60117086 adrenalin-arm vs. 007 007 adrenalin-arm
28 14.01.13 20:34 14.01.13 20:56 PrikolXXXL 60116460 007 vs. PrikolXXXL 007 PrikolXXXL
29 14.01.13 20:34 14.01.13 20:39 PrikolXXXL 60116345 007 vs. PrikolXXXL 007 PrikolXXXL
30 14.01.13 20:56 14.01.13 20:11 serega_ber 60115437 serega_ber vs. serega_ber
31 14.01.13 19:27 14.01.13 19:42 serega_ber 60112040 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
32 14.01.13 19:46 14.01.13 19:59 serega_ber 60111853 007 vs. serega_ber 007 serega_ber
33 14.01.13 19:57 14.01.13 19:14 serega_ber 60111681 007 vs. serega_ber 007 serega_ber
34 14.01.13 19:01 14.01.13 19:22 007 60111584 007 vs. serega_ber serega_ber 007
35 14.01.13 19:07 14.01.13 19:40 007 60111372 serega_ber vs. 007 serega_ber 007
36 14.01.13 19:02 14.01.13 19:27 007 60111156 serega_ber vs. 007 serega_ber 007
37 14.01.13 19:26 14.01.13 19:41 007 60111001 serega_ber vs. 007 serega_ber 007
38 14.01.13 19:44 14.01.13 19:58 serega_ber 60110861 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
39 14.01.13 18:51 14.01.13 18:19 007 60110785 serega_ber vs. 007 serega_ber 007
40 14.01.13 18:10 14.01.13 18:25 007 60110485 serega_ber vs. 007 serega_ber 007
41 14.01.13 18:57 14.01.13 18:05 serega_ber 60110310 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
42 14.01.13 18:41 14.01.13 18:30 007 60110052 007 vs. serega_ber serega_ber 007
43 14.01.13 16:03 14.01.13 16:11 malutin 60103272 KDizel vs. KDizel
44 14.01.13 11:14 14.01.13 11:33 malutin 60086684 007 vs. 007
45 14.01.13 08:57 14.01.13 08:39 007 60081064 vs. 007 007
46 14.01.13 08:51 14.01.13 08:17 007 60080939 vs. 007 007
47 13.01.13 22:33 13.01.13 22:14 Svarozhich 60066098 Svarozhich vs. gerteg1 gerteg1 Svarozhich
48 13.01.13 22:10 13.01.13 22:47 Svarozhich 60065611 Svarozhich vs. gerteg1 gerteg1 Svarozhich
49 13.01.13 22:22 13.01.13 22:45 serega_ber 60065067 serega_ber vs. gerteg1 gerteg1 serega_ber
50 13.01.13 22:03 13.01.13 22:15 gerteg1 60065165 vysockaya vs. gerteg1 vysockaya gerteg1
51 13.01.13 22:37 13.01.13 22:32 serega_ber 60064915 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
52 13.01.13 22:25 13.01.13 22:51 serega_ber 60064827 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
53 13.01.13 22:05 13.01.13 22:38 007 60064598 007 vs. serega_ber serega_ber 007
54 13.01.13 21:00 13.01.13 21:18 serega_ber 60064179 serega_ber vs. vas2195 vas2195 serega_ber
55 13.01.13 21:08 13.01.13 21:50 60064213 vs. 007 007
56 13.01.13 21:00 13.01.13 21:11 serega_ber 60063789 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
57 13.01.13 20:11 13.01.13 20:23 60058252 Rijiy55 vs. Rijiy55
58 13.01.13 20:29 13.01.13 20:46 60058016 Rijiy55 vs. Rijiy55
59 13.01.13 20:30 13.01.13 20:43 serega_ber 60057793 Rijiy55 vs. serega_ber Rijiy55 serega_ber
60 13.01.13 20:32 13.01.13 20:36 60057600 Rijiy55 vs. Rijiy55
61 13.01.13 16:32 13.01.13 16:42 serega_ber 60044458 - vs. serega_ber - serega_ber
62 13.01.13 16:39 13.01.13 16:33 007 60043900 007 vs. serega_ber serega_ber 007
63 13.01.13 16:30 13.01.13 16:34 serega_ber 60043783 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
64 13.01.13 16:16 13.01.13 16:40 serega_ber 60043596 007 vs. serega_ber 007 serega_ber
65 13.01.13 16:46 13.01.13 16:04 serega_ber 60043144 007 vs. serega_ber 007 serega_ber
66 13.01.13 16:17 13.01.13 16:31 serega_ber 60042532 vs. serega_ber serega_ber
67 13.01.13 15:47 13.01.13 15:12 60041602 vs.
68 13.01.13 15:41 13.01.13 15:43 60040924 vs. - -
69 13.01.13 03:44 13.01.13 03:32 larissa 60018440 larissa vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL larissa
70 13.01.13 03:27 13.01.13 03:56 serega_ber 60018395 serega_ber vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL serega_ber
71 13.01.13 00:31 13.01.13 00:50 serega_ber 60014594 serega_ber vs. serega_ber
72 13.01.13 00:58 13.01.13 00:37 Svarozhich 60014610 Svarozhich vs. Svarozhich
73 12.01.13 23:23 12.01.13 23:52 60011339 vs. - -
74 12.01.13 23:57 12.01.13 23:30 Svarozhich 60011263 Svarozhich vs. - - Svarozhich
75 12.01.13 23:52 12.01.13 23:41 60010991 - vs. -
76 12.01.13 23:18 12.01.13 23:41 60010568 vs. - -
77 12.01.13 23:08 12.01.13 23:41 60010844 Stored_Hell vs. - Stored_Hell -
78 12.01.13 23:52 12.01.13 23:11 60010442 serega_ber vs. - serega_ber -
79 12.01.13 23:37 12.01.13 23:59 60010474 fftl vs. - fftl -
80 12.01.13 23:34 12.01.13 23:45 60010388 vs. - -
81 12.01.13 22:10 12.01.13 22:37 malutin 60006464 vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL
82 12.01.13 22:42 12.01.13 22:33 larissa 60006396 larissa vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL larissa
83 12.01.13 22:55 12.01.13 22:21 malutin 60006249 MARKUS RAUL vs. MARKUS RAUL
84 12.01.13 22:06 12.01.13 22:11 malutin 60006114 vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL
85 12.01.13 22:27 12.01.13 22:35 serega_ber 60005940 serega_ber vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL serega_ber
86 12.01.13 22:11 12.01.13 22:09 MARKUS RAUL 60005363 serega_ber vs. PORTOS1 serega_ber PORTOS1
87 12.01.13 22:02 12.01.13 22:25 60005612 vs. PORTOS1 PORTOS1
88 12.01.13 22:47 12.01.13 22:08 fftl 60005124 fftl vs. PORTOS1 PORTOS1 fftl
89 12.01.13 22:23 12.01.13 22:37 serega_ber 60005013 serega_ber vs. PORTOS1 PORTOS1 serega_ber
90 12.01.13 22:17 12.01.13 22:48 fftl 60004869 fftl vs. PORTOS1 PORTOS1 fftl
91 12.01.13 20:13 12.01.13 20:34 59998635 Manua77 vs. Manua77
92 12.01.13 20:31 12.01.13 20:10 59997200 vs.
93 12.01.13 19:54 12.01.13 19:39 Svarozhich 59994516 Svarozhich vs. - - Svarozhich
94 12.01.13 19:32 12.01.13 19:24 59994330 vs. 007 007
95 12.01.13 19:42 12.01.13 19:16 59994130 Svarozhich vs. - Svarozhich -
96 12.01.13 19:10 12.01.13 19:46 007 59994074 007 vs. 007
97 12.01.13 19:09 12.01.13 19:23 59993525 - vs. -
98 12.01.13 19:11 12.01.13 19:55 Svarozhich 59993564 Svarozhich vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL Svarozhich
99 12.01.13 19:31 12.01.13 19:16 Svarozhich 59993362 Svarozhich vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL Svarozhich
100 12.01.13 19:45 12.01.13 19:01 Svarozhich 59993214 Svarozhich vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL Svarozhich
101 12.01.13 19:32 12.01.13 19:14 59993127 - vs. -
102 12.01.13 19:48 12.01.13 19:56 MARKUS RAUL 59993087 Svarozhich vs. MARKUS RAUL Svarozhich MARKUS RAUL
103 12.01.13 19:19 12.01.13 19:14 59992996 - vs. -
104 12.01.13 19:14 12.01.13 19:48 Svarozhich 59992926 Svarozhich vs. MARKUS RAUL MARKUS RAUL Svarozhich
105 12.01.13 19:37 12.01.13 19:35 59992671 vs. - -
106 12.01.13 18:02 12.01.13 18:31 59989199 vs. - -
107 12.01.13 18:16 12.01.13 17:15 59988864 - vs. -
108 12.01.13 17:57 12.01.13 17:35 59988820 vs. - -
109 12.01.13 17:52 12.01.13 17:35 59988646 - vs. -
110 12.01.13 17:44 12.01.13 17:49 007 59987814 007 vs. 007
111 12.01.13 17:41 12.01.13 17:17 59987536 007 vs. 007
112 12.01.13 17:02 12.01.13 17:39 Svarozhich 59986934 Svarozhich vs. 007 007 Svarozhich
113 12.01.13 17:46 12.01.13 17:25 007 59986300 Svarozhich vs. 007 Svarozhich 007
114 12.01.13 14:20 12.01.13 14:48 gerteg1 59976860 adrenalin-arm vs. gerteg1 adrenalin-arm gerteg1
115 12.01.13 14:45 12.01.13 14:10 gerteg1 59976739 adrenalin-arm vs. gerteg1 adrenalin-arm gerteg1
116 12.01.13 14:21 12.01.13 14:11 serega_ber 59975772 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
117 12.01.13 14:59 12.01.13 14:28 serega_ber 59975561 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
118 12.01.13 13:47 12.01.13 13:44 007 59975401 serega_ber vs. 007 serega_ber 007
119 12.01.13 13:54 12.01.13 13:00 serega_ber 59975132 007 vs. serega_ber 007 serega_ber
120 12.01.13 13:34 12.01.13 13:22 007 59974534 serega_ber vs. 007 serega_ber 007
121 12.01.13 13:57 12.01.13 13:20 serega_ber 59972350 007 vs. serega_ber 007 serega_ber
122 12.01.13 12:10 12.01.13 12:16 serega_ber 59972254 serega_ber vs. 007 007 serega_ber
123 11.01.13 23:41 11.01.13 23:16 59951044 Rijiy55 vs. Rijiy55
124 11.01.13 23:45 11.01.13 23:35 59950785 Rijiy55 vs. Rijiy55
125 11.01.13 22:23 11.01.13 22:02 Svarozhich 59946980 Svarozhich vs. - - Svarozhich
126 11.01.13 22:56 11.01.13 22:11 59946761 - vs. Svarozhich Svarozhich -
127 11.01.13 22:03 11.01.13 22:59 59946428 vs. 007 007
128 11.01.13 22:46 11.01.13 22:12 59946333 adrenalin-arm vs. - adrenalin-arm -
129 11.01.13 22:00 11.01.13 22:09 59946271 - vs. -
130 11.01.13 22:25 11.01.13 22:34 59946077 - vs. -
131 11.01.13 22:54 11.01.13 22:13 arm-adrenalin 59945913 adrenalin-arm vs. adrenalin-arm
132 11.01.13 22:31 11.01.13 22:43 59945926 Svarozhich vs. - Svarozhich -
133 11.01.13 22:15 11.01.13 22:54 Svarozhich 59945753 Svarozhich vs. Svarozhich
134 11.01.13 22:46 11.01.13 22:05 malutin 59945579 - vs. -
135 11.01.13 22:06 11.01.13 22:30 59945634 vas2195 vs. vas2195
136 11.01.13 22:27 11.01.13 22:14 vas2195 59945430 vas2195 vs. adrenalin-arm adrenalin-arm vas2195
137 11.01.13 22:43 11.01.13 22:12 59945361 - vs. -
138 11.01.13 22:02 11.01.13 21:18 arm-adrenalin 59945325 vas2195 vs. adrenalin-arm vas2195 adrenalin-arm
139 11.01.13 21:41 11.01.13 21:47 007 59945150 007 vs. 007
140 11.01.13 21:08 11.01.13 21:21 59945223 vs. vas2195 vas2195
141 11.01.13 21:02 11.01.13 21:23 vas2195 59945090 vs. vas2195 vas2195
142 11.01.13 21:19 11.01.13 21:06 Svarozhich 59945045 Svarozhich vs. Svarozhich
143 11.01.13 21:57 11.01.13 21:11 arm-adrenalin 59944952 adrenalin-arm vs. vas2195 vas2195 adrenalin-arm
144 11.01.13 21:51 11.01.13 21:06 Stored_Hell 59944155 Stored_Hell vs. 007 007 Stored_Hell
145 11.01.13 21:45 11.01.13 21:47 59943973 vs. star717 star717
146 11.01.13 21:58 11.01.13 21:20 malutin 59943912 star717 vs. star717
147 11.01.13 21:43 11.01.13 21:11 malutin 59943749 star717 vs. star717
148 11.01.13 21:37 11.01.13 21:39 007 59943499 star717 vs. star717
149 11.01.13 20:31 11.01.13 20:26 59938315 vs. Svarozhich Svarozhich
150 11.01.13 20:59 11.01.13 20:40 007 59937906 vs. Svarozhich Svarozhich
151 11.01.13 19:46 11.01.13 19:07 007 59937271 vs. 007 007
152 11.01.13 19:11 11.01.13 19:30 007 59937020 007 vs. Odin67 Odin67 007
153 11.01.13 19:20 11.01.13 19:39 007 59936690 Odin67 vs. 007 Odin67 007
154 11.01.13 19:38 11.01.13 19:04 malutin 59936739 vas2195 vs. vas2195
155 11.01.13 19:06 11.01.13 19:37 malutin 59936564 vas2195 vs. vas2195
156 11.01.13 19:26 11.01.13 19:43 Ingwar 59936355 vas2195 vs. Odin67 vas2195 Odin67
157 11.01.13 19:20 11.01.13 19:28 Ingwar 59936193 vas2195 vs. Odin67 vas2195 Odin67
158 11.01.13 19:12 11.01.13 19:22 007 59935366 larissa vs. 007 larissa 007
159 11.01.13 18:53 11.01.13 18:05 gerteg1 59932011 PrikolXXXL vs. gerteg1 PrikolXXXL gerteg1
160 11.01.13 16:23 11.01.13 16:07 Svarozhich 59925725 Svarozhich vs. gerteg1 gerteg1 Svarozhich
161 11.01.13 16:25 11.01.13 16:57 gerteg1 59925496 serega_ber vs. gerteg1 serega_ber gerteg1
162 11.01.13 16:46 11.01.13 16:50 gerteg1 59925403 serega_ber vs. gerteg1 serega_ber gerteg1
163 11.01.13 16:48 11.01.13 16:09 serega_ber 59925093 serega_ber vs. gerteg1 gerteg1 serega_ber
164 11.01.13 16:46 11.01.13 16:14 gerteg1 59924986 gerteg1 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL gerteg1
165 11.01.13 16:28 11.01.13 16:50 PrikolXXXL 59924893 gerteg1 vs. PrikolXXXL gerteg1 PrikolXXXL
166 11.01.13 16:08 11.01.13 16:47 gerteg1 59924421 gerteg1 vs. serega_ber serega_ber gerteg1
167 11.01.13 16:15 11.01.13 16:34 serega_ber 59924238 serega_ber vs. gerteg1 gerteg1 serega_ber
168 11.01.13 16:47 11.01.13 16:18 gerteg1 59924141 gerteg1 vs. serega_ber serega_ber gerteg1
169 11.01.13 16:45 11.01.13 16:24 gerteg1 59923951 gerteg1 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL gerteg1
170 11.01.13 16:41 11.01.13 16:55 PrikolXXXL 59923858 PrikolXXXL vs. gerteg1 gerteg1 PrikolXXXL
171 11.01.13 16:44 11.01.13 16:46 007 59923735 PrikolXXXL vs. 007 PrikolXXXL 007
172 11.01.13 16:04 11.01.13 16:08 007 59923585 007 vs. PrikolXXXL PrikolXXXL 007
173 11.01.13 16:42 11.01.13 16:50 PrikolXXXL 59923456 PrikolXXXL vs. 007 007 PrikolXXXL
174 11.01.13 12:38 11.01.13 12:23 Ingwar 59913257 Odin67 vs. 007 007 Odin67
175 11.01.13 04:56 11.01.13 04:23 vas2195 59901272 vs. fftl fftl
176 11.01.13 04:56 11.01.13 04:28 fftl 59901264 vs. fftl fftl
177 11.01.13 04:11 11.01.13 04:36 vas2195 59901258 vs. Stored_Hell Stored_Hell
178 11.01.13 04:42 11.01.13 04:21 vas2195 59901248 vs. Stored_Hell Stored_Hell
179 11.01.13 04:21 11.01.13 04:56 Stored_Hell 59901240 vs. Stored_Hell Stored_Hell
180 11.01.13 04:15 11.01.13 04:34 Stored_Hell 59901230 vs. Stored_Hell Stored_Hell
181 11.01.13 04:40 11.01.13 04:18 Svarozhich 59901147 Svarozhich vs. Svarozhich
182 11.01.13 04:39 11.01.13 04:50 vas2195 59901112 vs. Svarozhich Svarozhich
183 11.01.13 04:30 11.01.13 04:10 Svarozhich 59901103 vs. Svarozhich Svarozhich
184 11.01.13 04:03 11.01.13 04:39 vas2195 59901064 vs. Svarozhich Svarozhich
185 11.01.13 04:52 11.01.13 04:42 Svarozhich 59901045 vs. Svarozhich Svarozhich
186 11.01.13 04:08 11.01.13 04:49 Svarozhich 59901024 Svarozhich vs. Svarozhich
187 11.01.13 04:58 11.01.13 04:22 vas2195 59900996 vs. Svarozhich Svarozhich
188 11.01.13 04:52 11.01.13 04:07 Svarozhich 59900977 vs. Svarozhich Svarozhich
189 11.01.13 04:27 11.01.13 04:04 vas2195 59900944 Svarozhich vs. Svarozhich
190 11.01.13 04:47 11.01.13 04:20 vas2195 59900940 vs. Svarozhich Svarozhich
191 11.01.13 04:19 11.01.13 04:05 Svarozhich 59900919 Svarozhich vs. Svarozhich
192 11.01.13 04:55 11.01.13 04:24 vas2195 59900902 Stored_Hell vs. Stored_Hell
193 11.01.13 04:55 11.01.13 04:32 vas2195 59900893 vs. Svarozhich Svarozhich
194 11.01.13 04:26 11.01.13 04:07 vas2195 59900871 Stored_Hell vs. Stored_Hell
195 11.01.13 04:24 11.01.13 04:58 vas2195 59900855 Svarozhich vs. Svarozhich
196 11.01.13 04:10 11.01.13 04:32 Stored_Hell 59900846 Stored_Hell vs. Stored_Hell
197 11.01.13 03:32 11.01.13 03:17 Svarozhich 59900831 vs. Svarozhich Svarozhich
198 11.01.13 03:41 11.01.13 03:09 vas2195 59900803 Svarozhich vs. Svarozhich
199 11.01.13 03:15 11.01.13 03:08 vas2195 59900795 vs. Svarozhich Svarozhich
200 11.01.13 03:45 11.01.13 03:28 Svarozhich 59900738 vs. Svarozhich Svarozhich
201 11.01.13 03:46 11.01.13 03:27 Svarozhich 59900452 vs. Svarozhich Svarozhich
202 11.01.13 03:36 11.01.13 03:22 Svarozhich 59900428 vs. Svarozhich Svarozhich
203 11.01.13 03:20 11.01.13 03:43 Svarozhich 59900394 vs. Svarozhich Svarozhich
204 11.01.13 03:17 11.01.13 03:51 vas2195 59900370 vs. Svarozhich Svarozhich
205 11.01.13 03:33 11.01.13 03:19 Svarozhich 59900348 vs. Svarozhich Svarozhich
206 11.01.13 03:21 11.01.13 03:49 vas2195 59900350 Stored_Hell vs. gerteg1 Stored_Hell gerteg1
207 11.01.13 03:41 11.01.13 03:24 Svarozhich 59900298 Svarozhich vs. gerteg1 gerteg1 Svarozhich
208 11.01.13 03:57 11.01.13 03:24 vas2195 59900304 tim_1974 vs. tim_1974
209 11.01.13 03:35 11.01.13 03:20 vas2195 59900190 Stored_Hell vs. vas2195 Stored_Hell vas2195
210 11.01.13 03:20 11.01.13 03:01 vas2195 59900226 tim_1974 vs. gerteg1 tim_1974 gerteg1
211 11.01.13 01:54 11.01.13 01:11 polyak2010 59897258 polyak2010 vs. polyak2010
212 11.01.13 00:44 11.01.13 00:11 polyak2010 59897038 polyak2010 vs. gerteg1 gerteg1 polyak2010
213 11.01.13 00:52 11.01.13 00:16 PrikolXXXL 59896860 PrikolXXXL vs. gerteg1 gerteg1 PrikolXXXL
214 11.01.13 00:48 11.01.13 00:22 gerteg1 59896659 PrikolXXXL vs. gerteg1 PrikolXXXL gerteg1
215 11.01.13 00:46 11.01.13 00:10 Svarozhich 59896581 Svarozhich vs. gerteg1 gerteg1 Svarozhich
216 11.01.13 00:21 11.01.13 00:33 PrikolXXXL 59896502 PrikolXXXL vs. gerteg1 gerteg1 PrikolXXXL
217 11.01.13 00:32 11.01.13 00:25 Svarozhich 59896351 Svarozhich vs. gerteg1 gerteg1 Svarozhich
218 11.01.13 00:47 11.01.13 00:28 gerteg1 59896149 vas2195 vs. polyak2010 polyak2010 vas2195
219 11.01.13 00:30 11.01.13 00:04 polyak2010 59896051 vas2195 vs. polyak2010 vas2195 polyak2010
220 11.01.13 00:05 11.01.13 00:29 gerteg1 59895765 polyak2010 vs. gerteg1 polyak2010 gerteg1
221 11.01.13 00:38 11.01.13 00:22 Svarozhich 59895523 Svarozhich vs. gerteg1 gerteg1 Svarozhich
222 11.01.13 00:38 11.01.13 00:01 gerteg1 59895391 polyak2010 vs. gerteg1 polyak2010 gerteg1
223 11.01.13 00:51 11.01.13 00:29 Svarozhich 59895241 Svarozhich vs. gerteg1 gerteg1 Svarozhich
224 11.01.13 00:44 11.01.13 00:25 gerteg1 59895024 Svarozhich vs. gerteg1 Svarozhich gerteg1
225 11.01.13 00:56 11.01.13 00:52 polyak2010 59894937 polyak2010 vs. gerteg1 gerteg1 polyak2010
226 11.01.13 00:36 11.01.13 00:10 gerteg1 59894951 larissa vs. vas2195 larissa vas2195
227 11.01.13 00:55 11.01.13 00:11 Svarozhich 59894743 vas2195 vs. Svarozhich vas2195 Svarozhich
228 11.01.13 00:27 11.01.13 00:46 polyak2010 59894613 polyak2010 vs. gerteg1 gerteg1 polyak2010
229 11.01.13 00:27 11.01.13 00:21 tim_1974 59894398 gerteg1 vs. tim_1974 gerteg1 tim_1974
230 11.01.13 00:32 11.01.13 00:21 gerteg1 59894290 vs. vas2195 vas2195
231 11.01.13 00:34 11.01.13 00:09 gerteg1 59894053 gerteg1 vs. tim_1974 tim_1974 gerteg1
232 10.01.13 23:02 10.01.13 23:16 gerteg1 59893876 polyak2010 vs. gerteg1 polyak2010 gerteg1
233 10.01.13 23:18 10.01.13 23:46 gerteg1 59893823 vs. vas2195 vas2195
234 10.01.13 23:02 10.01.13 23:28 tim_1974 59893581 gerteg1 vs. tim_1974 gerteg1 tim_1974
235 10.01.13 23:05 10.01.13 23:12 gerteg1 59892772 Realnost vs. vas2195 Realnost vas2195
236 10.01.13 23:10 10.01.13 23:29 gerteg1 59892571 Realnost vs. gerteg1 Realnost gerteg1
237 10.01.13 23:56 10.01.13 23:05 gerteg1 59892456 Svarozhich vs. vas2195 Svarozhich vas2195
238 10.01.13 23:57 10.01.13 23:13 gerteg1 59891809 Realnost vs. vas2195 Realnost vas2195
239 10.01.13 23:15 10.01.13 23:50 gerteg1 59892034 larissa vs. gerteg1 larissa gerteg1
240 10.01.13 23:13 10.01.13 23:43 gerteg1 59891820 larissa vs. gerteg1 larissa gerteg1
241 10.01.13 23:38 10.01.13 23:53 malutin 59891791 gerteg1 vs. gerteg1
242 10.01.13 23:35 10.01.13 23:05 larissa 59891568 larissa vs. gerteg1 gerteg1 larissa
243 10.01.13 23:05 10.01.13 23:42 Svarozhich 59891650 Svarozhich vs. vas2195 vas2195 Svarozhich
244 10.01.13 23:25 10.01.13 23:02 gerteg1 59891338 vysockaya vs. gerteg1 vysockaya gerteg1
245 10.01.13 23:11 10.01.13 23:53 Svarozhich 59891264 Svarozhich vs. vas2195 vas2195 Svarozhich
246 10.01.13 23:40 10.01.13 23:15 gerteg1 59890981 vysockaya vs. vas2195 vysockaya vas2195
247 10.01.13 23:04 10.01.13 23:49 Svarozhich 59890576 Svarozhich vs. gerteg1 gerteg1 Svarozhich
248 10.01.13 23:06 10.01.13 23:46 Svarozhich 59890388 007 vs. Svarozhich 007 Svarozhich
249 10.01.13 23:24 10.01.13 23:04 gerteg1 59890324 tim_1974 vs. gerteg1 tim_1974 gerteg1
250 10.01.13 22:28 10.01.13 22:13 Svarozhich 59890177 007 vs. Svarozhich 007 Svarozhich
251 10.01.13 22:22 10.01.13 22:18 gerteg1 59890049 tim_1974 vs. gerteg1 tim_1974 gerteg1
252 10.01.13 22:47 10.01.13 22:29 Svarozhich 59889889 Svarozhich vs. 007 007 Svarozhich
253 10.01.13 22:45 10.01.13 22:59 realnost 59889749 gerteg1 vs. Realnost gerteg1 Realnost
254 10.01.13 22:01 10.01.13 22:42 007 59889482 Realnost vs. 007 Realnost 007
255 10.01.13 22:20 10.01.13 22:18 gerteg1 59889124 gerteg1 vs. vysockaya vysockaya gerteg1
256 10.01.13 22:50 10.01.13 22:19 gerteg1 59888879 vysockaya vs. gerteg1 vysockaya gerteg1
257 10.01.13 22:52 10.01.13 22:55 vysockaya 59888496 vysockaya vs. 007 007 vysockaya


0,173041