:
:
?
.???????@Mail.ru

.


""

: 0
: 47
: 35 532
: 986

ShamRock 2007-2019
226111526

++++++++++++*

: 1062
vs
: 1002
137137,150150
: 13.12.13 13:00
: 3
: 16.12.13 13:00
150
: 50
.%
1Midav_16429 35 -645%
2-Pitbull-4823 25 -248%
3artemyi2616 10 662%
4KombatD2615 11 458%
5poccucka20072210 12 -245%
6229 13 -441%
7188 10 -244%
8BAD GIRL127 5 258%
9sahaberg187 11 -439%
10torch-ok124 8 -433%
11Reynar74 3 157%
12bezlikij83 5 -238%
13zrv21 1 050%
14AnMedved21 1 050%
C :
:
:
.%
16129 32 -348%
2pyc3626 10 1672%
3 2916 13 355%
41453314 19 -542%
5_2214 8 664%
62312 11 152%
7771710 7 359%
8shika1282199 10 -147%
9svistos126 6 050%
10mamaj96 3 367%
11L_E_X144 10 -629%
12VALIOK94 5 -144%

: 8

# . .
1 16.12.13 11:34 16.12.13 11:52 pyc 76096325 -Pitbull- vs. pyc -Pitbull- pyc
2 16.12.13 11:32 15.12.13 13:28 Kombat 76054716 vs. artemyi artemyi
3 15.12.13 13:40 15.12.13 13:15 771 76054733 77 vs. BAD GIRL BAD GIRL 77
4 15.12.13 13:51 15.12.13 13:29 BAD GIRL 76054695 77 vs. BAD GIRL 77 BAD GIRL
5 15.12.13 13:58 15.12.13 13:28 76054544 sahaberg vs. sahaberg
6 15.12.13 13:47 15.12.13 13:42 artemyi 76054540 77 vs. artemyi 77 artemyi
7 15.12.13 13:52 15.12.13 13:14 BAD GIRL 76054506 BAD GIRL vs. BAD GIRL
8 15.12.13 13:55 15.12.13 13:50 artemyi 76054482 vs. artemyi artemyi
9 15.12.13 13:52 15.12.13 13:15 771 76054445 77 vs. Midav_1 Midav_1 77
10 15.12.13 13:11 15.12.13 13:05 sahaberg 76054349 sahaberg vs. sahaberg
11 15.12.13 13:05 15.12.13 13:24 771 76054344 77 vs. BAD GIRL BAD GIRL 77
12 15.12.13 13:51 15.12.13 13:13 76054282 sahaberg vs. sahaberg
13 15.12.13 13:02 15.12.13 13:01 artemyi 76054222 77 vs. artemyi 77 artemyi
14 15.12.13 13:36 15.12.13 13:43 76054212 Midav_1 vs. Midav_1
15 15.12.13 13:54 15.12.13 13:12 76054180 sahaberg vs. sahaberg
16 15.12.13 13:05 15.12.13 13:55 771 76054101 sahaberg vs. 77 sahaberg 77
17 15.12.13 13:56 15.12.13 13:06 Midav_1 76054108 Midav_1 vs. Midav_1
18 15.12.13 13:33 15.12.13 13:03 BAD GIRL 76054013 77 vs. BAD GIRL 77 BAD GIRL
19 15.12.13 13:52 15.12.13 13:08 76053999 sahaberg vs. sahaberg
20 15.12.13 13:41 15.12.13 13:23 Midav_1 76053992 145 vs. Midav_1 145 Midav_1
21 15.12.13 13:49 15.12.13 13:17 BAD GIRL 76053930 145 vs. BAD GIRL 145 BAD GIRL
22 15.12.13 13:42 15.12.13 13:57 76053889 artemyi vs. artemyi
23 15.12.13 13:27 15.12.13 13:18 76053799 BAD GIRL vs. BAD GIRL
24 15.12.13 13:08 15.12.13 13:36 Midav_1 76053745 Midav_1 vs. Midav_1
25 15.12.13 13:07 15.12.13 13:32 BAD GIRL 76053719 BAD GIRL vs. VALIOK VALIOK BAD GIRL
26 15.12.13 13:56 15.12.13 13:42 Midav_1 76053571 145 vs. Midav_1 145 Midav_1
27 15.12.13 13:54 15.12.13 13:16 BAD GIRL 76053594 BAD GIRL vs. VALIOK VALIOK BAD GIRL
28 15.12.13 13:50 15.12.13 13:59 Midav_1 76053475 Midav_1 vs. 145 145 Midav_1
29 15.12.13 13:44 15.12.13 13:01 valik 76053390 -Pitbull- vs. VALIOK -Pitbull- VALIOK
30 15.12.13 13:46 15.12.13 13:46 artemyi 76053427 artemyi vs. 145 145 artemyi
31 15.12.13 13:01 15.12.13 13:09 BAD GIRL 76053389 BAD GIRL vs. svistos svistos BAD GIRL
32 15.12.13 13:44 15.12.13 13:55 sahaberg 76053394 sahaberg vs. 145 145 sahaberg
33 15.12.13 13:29 15.12.13 13:34 artemyi 76053350 artemyi vs. 145 145 artemyi
34 15.12.13 13:22 15.12.13 13:39 771 76053216 77 vs. -Pitbull- -Pitbull- 77
35 15.12.13 13:38 15.12.13 13:49 145 76053251 Midav_1 vs. 145 Midav_1 145
36 15.12.13 13:59 15.12.13 13:18 145 76053188 sahaberg vs. 145 sahaberg 145
37 15.12.13 13:56 15.12.13 12:39 76053164 BAD GIRL vs. svistos BAD GIRL svistos
38 15.12.13 12:45 15.12.13 12:13 76053055 BAD GIRL vs. svistos BAD GIRL svistos
39 15.12.13 12:03 15.12.13 12:26 sahaberg 76053062 sahaberg vs. 145 145 sahaberg
40 15.12.13 12:48 15.12.13 12:32 145 76053006 Midav_1 vs. 145 Midav_1 145
41 15.12.13 12:39 15.12.13 12:41 76052986 sahaberg vs. svistos sahaberg svistos
42 15.12.13 12:42 15.12.13 12:55 145 76052899 Midav_1 vs. 145 Midav_1 145
43 15.12.13 12:29 15.12.13 12:04 145 76052702 145 vs. Midav_1 Midav_1 145
44 15.12.13 12:58 15.12.13 11:06 76050175 svistos vs. torch-ok torch-ok svistos
45 15.12.13 12:55 15.12.13 12:55 Midav_1 76052704 Midav_1 vs. VALIOK VALIOK Midav_1
46 15.12.13 12:45 15.12.13 12:57 valik 76052577 Midav_1 vs. VALIOK Midav_1 VALIOK
47 15.12.13 12:48 15.12.13 12:50 valik 76052445 Midav_1 vs. VALIOK Midav_1 VALIOK
48 15.12.13 01:11 15.12.13 01:29 -Pitbull- 76039777 mamaj vs. -Pitbull- mamaj -Pitbull-
49 15.12.13 01:53 15.12.13 01:03 mamai 76039659 mamaj vs. -Pitbull- -Pitbull- mamaj
50 15.12.13 01:23 15.12.13 01:46 -Pitbull- 76039585 Imperator_kz vs. -Pitbull- Imperator_kz -Pitbull-
51 15.12.13 00:30 15.12.13 00:34 -Pitbull- 76039060 -Pitbull- vs. 77 77 -Pitbull-
52 15.12.13 00:22 15.12.13 00:50 zvezda_olimpa 76038985 -Pitbull- vs. _ -Pitbull- _
53 15.12.13 00:50 15.12.13 00:27 -Pitbull- 76038827 -Pitbull- vs. _ _ -Pitbull-
54 14.12.13 23:03 14.12.13 23:06 artemyi 76036429 ukfpeyjd vs. artemyi ukfpeyjd artemyi
55 14.12.13 23:00 14.12.13 23:04 artemyi 76036332 77 vs. artemyi 77 artemyi
56 14.12.13 23:07 14.12.13 23:29 771 76036220 artemyi vs. 77 artemyi 77
57 14.12.13 23:04 14.12.13 23:32 artemyi 76036039 77 vs. artemyi 77 artemyi
58 14.12.13 22:11 14.12.13 22:26 bezlikij 76033304 vs. bezlikij bezlikij
59 14.12.13 22:28 14.12.13 22:52 76033156 vs. bezlikij bezlikij
60 14.12.13 22:08 14.12.13 22:55 bezlikij 76032921 vs. bezlikij bezlikij
61 14.12.13 20:19 14.12.13 20:02 76026382 vs. torch-ok torch-ok
62 14.12.13 19:39 14.12.13 19:57 zvezda_olimpa 76025578 _ vs. torch-ok torch-ok _
63 14.12.13 19:02 14.12.13 19:56 pyc 76025431 pyc vs. torch-ok torch-ok pyc
64 14.12.13 19:04 14.12.13 19:20 pyc 76024790 vs. pyc pyc
65 14.12.13 19:23 14.12.13 19:36 pyc 76024613 vs. pyc pyc
66 14.12.13 19:47 14.12.13 19:32 pyc 76024519 vs. pyc pyc
67 14.12.13 19:42 14.12.13 19:38 76024366 vs. pyc pyc
68 14.12.13 19:35 14.12.13 19:06 zvezda_olimpa 76023294 Midav_1 vs. _ Midav_1 _
69 14.12.13 19:33 14.12.13 19:55 zvezda_olimpa 76023230 Midav_1 vs. _ Midav_1 _
70 14.12.13 19:18 14.12.13 19:12 76023060 vs. Midav_1 Midav_1
71 14.12.13 18:18 14.12.13 18:35 Midav_1 76022779 145 vs. Midav_1 145 Midav_1
72 14.12.13 18:02 14.12.13 18:31 Midav_1 76022666 Midav_1 vs. 145 145 Midav_1
73 14.12.13 18:19 14.12.13 18:01 Midav_1 76022567 145 vs. Midav_1 145 Midav_1
74 14.12.13 18:37 14.12.13 18:09 torch-ok 76022395 torch-ok vs. 145 145 torch-ok
75 14.12.13 18:21 14.12.13 18:40 Midav_1 76022295 vs. Midav_1 Midav_1
76 14.12.13 18:38 14.12.13 18:17 145 76022252 Midav_1 vs. 145 Midav_1 145
77 14.12.13 18:13 14.12.13 18:58 145 76022169 145 vs. Midav_1 Midav_1 145
78 14.12.13 18:25 14.12.13 18:46 Midav_1 76022050 145 vs. Midav_1 145 Midav_1
79 14.12.13 18:42 14.12.13 18:57 Midav_1 76021853 145 vs. Midav_1 145 Midav_1
80 14.12.13 18:27 14.12.13 18:41 Midav_1 76021649 vs. Midav_1 Midav_1
81 14.12.13 18:33 14.12.13 18:51 Midav_1 76021597 145 vs. Midav_1 145 Midav_1
82 14.12.13 18:27 14.12.13 18:32 76021492 Midav_1 vs. Midav_1
83 14.12.13 18:40 14.12.13 18:17 Midav_1 76021407 145 vs. Midav_1 145 Midav_1
84 14.12.13 18:14 14.12.13 18:49 76020592 145 vs. poccucka2007 145 poccucka2007
85 14.12.13 18:45 14.12.13 18:13 Kombat 76020447 KombatD vs. 145 145 KombatD
86 14.12.13 18:44 14.12.13 18:52 145 76020225 145 vs. poccucka2007 poccucka2007 145
87 14.12.13 18:14 14.12.13 17:27 145 76020064 145 vs. KombatD KombatD 145
88 14.12.13 17:00 14.12.13 16:10 76017522 vs.
89 14.12.13 17:50 14.12.13 17:05 76018790 poccucka2007 vs. poccucka2007
90 14.12.13 17:08 14.12.13 17:03 pyc 76018421 pyc vs. -Pitbull- -Pitbull- pyc
91 14.12.13 17:20 14.12.13 17:33 76018683 vs. poccucka2007 poccucka2007
92 14.12.13 17:45 14.12.13 17:10 L_E_X 76018621 L_E_X vs. -Pitbull- -Pitbull- L_E_X
93 14.12.13 17:05 14.12.13 17:13 76018567 vs. -Pitbull- -Pitbull-
94 14.12.13 17:00 14.12.13 17:10 -Pitbull- 76018453 L_E_X vs. -Pitbull- L_E_X -Pitbull-
95 14.12.13 17:45 14.12.13 17:21 -Pitbull- 76018438 vs. -Pitbull- -Pitbull-
96 14.12.13 17:02 14.12.13 17:15 76018357 vs. -Pitbull- -Pitbull-
97 14.12.13 17:26 14.12.13 17:45 Kombat 76018343 L_E_X vs. KombatD L_E_X KombatD
98 14.12.13 17:46 14.12.13 17:00 -Pitbull- 76018311 -Pitbull- vs. pyc pyc -Pitbull-
99 14.12.13 17:48 14.12.13 17:23 76018252 L_E_X vs. poccucka2007 L_E_X poccucka2007
100 14.12.13 17:28 14.12.13 17:25 pyc 76018141 -Pitbull- vs. pyc -Pitbull- pyc
101 14.12.13 17:57 14.12.13 17:24 76018181 poccucka2007 vs. L_E_X L_E_X poccucka2007
102 14.12.13 17:50 14.12.13 17:45 L_E_X 76018077 poccucka2007 vs. L_E_X poccucka2007 L_E_X
103 14.12.13 17:22 14.12.13 17:03 76017837 poccucka2007 vs. pyc pyc poccucka2007
104 14.12.13 17:53 14.12.13 17:58 pyc 76017972 pyc vs. KombatD KombatD pyc
105 14.12.13 16:40 14.12.13 16:07 pyc 76017697 poccucka2007 vs. pyc poccucka2007 pyc
106 14.12.13 16:57 14.12.13 16:30 Kombat 76017661 KombatD vs. pyc pyc KombatD
107 14.12.13 16:00 14.12.13 16:15 pyc 76017578 KombatD vs. pyc KombatD pyc
108 14.12.13 16:33 14.12.13 16:31 76017500 poccucka2007 vs. poccucka2007
109 14.12.13 16:23 14.12.13 16:42 pyc 76017485 KombatD vs. pyc KombatD pyc
110 14.12.13 16:59 14.12.13 16:00 76017392 KombatD vs. KombatD
111 14.12.13 16:48 14.12.13 16:56 76017416 vs. pyc pyc
112 14.12.13 16:36 14.12.13 16:28 pyc 76017289 KombatD vs. pyc KombatD pyc
113 14.12.13 16:21 14.12.13 16:59 76017341 vs.
114 14.12.13 16:49 14.12.13 16:07 pyc 76017242 KombatD vs. pyc KombatD pyc
115 14.12.13 16:32 14.12.13 16:38 76017187 vs. KombatD KombatD
116 14.12.13 16:17 14.12.13 16:44 76015453 vs.
117 14.12.13 16:03 14.12.13 16:22 Kombat 76015641 KombatD vs. KombatD
118 14.12.13 16:47 14.12.13 16:05 Kombat 76015498 KombatD vs. KombatD
119 14.12.13 15:02 14.12.13 15:35 76015305 KombatD vs. KombatD
120 14.12.13 15:23 14.12.13 15:28 76015344 vs.
121 14.12.13 15:32 14.12.13 15:05 76015301 poccucka2007 vs. poccucka2007
122 14.12.13 15:12 14.12.13 15:12 76015007 poccucka2007 vs. poccucka2007
123 14.12.13 15:17 14.12.13 15:58 Kombat 76014712 vs. KombatD KombatD
124 14.12.13 15:05 14.12.13 15:44 Kombat 76014645 vs. KombatD KombatD
125 14.12.13 15:51 14.12.13 15:39 Kombat 76014289 KombatD vs. KombatD
126 14.12.13 15:36 14.12.13 15:13 Kombat 76013271 pyc vs. KombatD pyc KombatD
127 14.12.13 15:53 14.12.13 15:50 76014750 ukfpeyjd vs. poccucka2007 ukfpeyjd poccucka2007
128 14.12.13 15:56 14.12.13 15:50 76014536 poccucka2007 vs. poccucka2007
129 14.12.13 15:42 14.12.13 15:56 76014438 poccucka2007 vs. poccucka2007
130 14.12.13 15:00 14.12.13 15:21 76014351 poccucka2007 vs. poccucka2007
131 14.12.13 15:31 14.12.13 15:30 76014139 KombatD vs. KombatD
132 14.12.13 15:17 14.12.13 15:38 76014096 vs. zrv zrv
133 14.12.13 15:27 14.12.13 15:10 76013723 Midav_1 vs. Midav_1
134 14.12.13 15:37 14.12.13 15:15 Midav_1 76013372 Midav_1 vs. Midav_1
135 14.12.13 15:27 14.12.13 15:27 pyc 76013402 pyc vs. bezlikij bezlikij pyc
136 14.12.13 15:13 14.12.13 15:35 Midav_1 76013096 Midav_1 vs. VALIOK VALIOK Midav_1
137 14.12.13 15:12 14.12.13 15:26 pyc 76013089 bezlikij vs. pyc bezlikij pyc
138 14.12.13 15:16 14.12.13 14:30 Midav_1 76013017 Midav_1 vs. pyc pyc Midav_1
139 14.12.13 14:36 14.12.13 14:50 pyc 76012994 pyc vs. bezlikij bezlikij pyc
140 14.12.13 14:10 14.12.13 14:29 bezlikij 76012897 bezlikij vs. pyc pyc bezlikij
141 14.12.13 14:52 14.12.13 14:16 76012815 Midav_1 vs. Midav_1
142 14.12.13 14:51 14.12.13 14:29 76012813 bezlikij vs. bezlikij
143 14.12.13 14:20 14.12.13 14:09 valik 76012738 Midav_1 vs. VALIOK Midav_1 VALIOK
144 14.12.13 14:20 14.12.13 14:01 Midav_1 76012683 Midav_1 vs. Midav_1
145 14.12.13 14:39 14.12.13 14:07 76012583 Midav_1 vs. Midav_1
146 14.12.13 14:39 14.12.13 14:59 Midav_1 76012467 Midav_1 vs. Midav_1
147 14.12.13 14:03 14.12.13 14:18 Midav_1 76012378 Midav_1 vs. Midav_1
148 14.12.13 14:36 14.12.13 14:04 76012322 Midav_1 vs. Midav_1
149 14.12.13 14:34 14.12.13 14:53 76012192 Midav_1 vs. Midav_1
150 14.12.13 14:32 14.12.13 14:47 pyc 76012092 Midav_1 vs. pyc Midav_1 pyc
151 14.12.13 14:00 14.12.13 14:59 Midav_1 76011917 Midav_1 vs. Midav_1
152 14.12.13 14:41 14.12.13 14:57 771 76011989 Midav_1 vs. 77 Midav_1 77
153 14.12.13 14:37 14.12.13 14:53 76011612 Midav_1 vs. Midav_1
154 14.12.13 14:27 14.12.13 14:58 771 76011700 vs. 77 77
155 14.12.13 14:59 14.12.13 14:32 771 76011452 vs. 77 77
156 14.12.13 14:57 14.12.13 14:45 771 76011179 Midav_1 vs. 77 Midav_1 77
157 14.12.13 14:01 14.12.13 14:27 Midav_1 76010988 Midav_1 vs. pyc pyc Midav_1
158 14.12.13 13:17 14.12.13 13:21 pyc 76010765 Midav_1 vs. pyc Midav_1 pyc
159 14.12.13 13:55 14.12.13 13:27 pyc 76010694 Midav_1 vs. pyc Midav_1 pyc
160 14.12.13 13:04 14.12.13 13:10 pyc 76010438 Midav_1 vs. pyc Midav_1 pyc
161 14.12.13 13:15 14.12.13 13:59 mamai 76010373 mamaj vs. -Pitbull- -Pitbull- mamaj
162 14.12.13 13:55 14.12.13 13:22 mamai 76010252 mamaj vs. -Pitbull- -Pitbull- mamaj
163 14.12.13 13:54 14.12.13 13:33 -Pitbull- 76010078 pyc vs. -Pitbull- pyc -Pitbull-
164 14.12.13 13:58 14.12.13 13:52 pyc 76009651 Midav_1 vs. pyc Midav_1 pyc
165 14.12.13 13:53 14.12.13 13:26 pyc 76009496 pyc vs. Midav_1 Midav_1 pyc
166 14.12.13 13:50 14.12.13 13:13 pyc 76009388 Midav_1 vs. pyc Midav_1 pyc
167 14.12.13 13:34 14.12.13 13:10 pyc 76009291 Midav_1 vs. pyc Midav_1 pyc
168 14.12.13 13:50 14.12.13 13:26 pyc 76008736 -Pitbull- vs. pyc -Pitbull- pyc
169 14.12.13 13:25 14.12.13 13:34 pyc 76008916 -Pitbull- vs. pyc -Pitbull- pyc
170 14.12.13 12:13 14.12.13 12:48 Midav_1 76008509 Midav_1 vs. Midav_1
171 14.12.13 12:10 14.12.13 12:29 -Pitbull- 76008480 vs. -Pitbull- -Pitbull-
172 14.12.13 12:17 14.12.13 12:55 -Pitbull- 76008399 vs. -Pitbull- -Pitbull-
173 14.12.13 12:45 14.12.13 12:08 Midav_1 76008302 Midav_1 vs. Midav_1
174 14.12.13 12:37 14.12.13 12:12 -Pitbull- 76008087 -Pitbull- vs. L_E_X L_E_X -Pitbull-
175 14.12.13 12:20 14.12.13 12:00 -Pitbull- 76008026 -Pitbull- vs. 145 145 -Pitbull-
176 14.12.13 12:11 14.12.13 12:44 145 76007951 -Pitbull- vs. 145 -Pitbull- 145
177 14.12.13 12:26 14.12.13 12:20 145 76007858 -Pitbull- vs. 145 -Pitbull- 145
178 14.12.13 12:38 14.12.13 12:03 Midav_1 76006922 Midav_1 vs. VALIOK VALIOK Midav_1
179 14.12.13 01:02 14.12.13 01:22 zrv 75995245 vs. zrv zrv
180 14.12.13 01:38 14.12.13 01:54 -Pitbull- 75994819 vs. -Pitbull- -Pitbull-
181 14.12.13 00:10 14.12.13 00:44 -Pitbull- 75994285 vs. -Pitbull- -Pitbull-
182 14.12.13 00:21 14.12.13 00:43 75994153 vs. torch-ok torch-ok
183 14.12.13 00:19 14.12.13 00:48 -Pitbull- 75992955 svistos vs. -Pitbull- svistos -Pitbull-
184 14.12.13 00:25 14.12.13 00:56 75992822 svistos vs. -Pitbull- -Pitbull- svistos
185 14.12.13 00:48 14.12.13 00:13 -Pitbull- 75992709 -Pitbull- vs. svistos svistos -Pitbull-
186 14.12.13 00:03 14.12.13 00:25 75992474 vs. -Pitbull- -Pitbull-
187 13.12.13 23:59 13.12.13 23:19 75992346 vs. -Pitbull- -Pitbull-
188 13.12.13 23:46 13.12.13 23:45 -Pitbull- 75992211 mamaj vs. -Pitbull- mamaj -Pitbull-
189 13.12.13 23:58 13.12.13 23:32 -Pitbull- 75992080 vs. -Pitbull- -Pitbull-
190 13.12.13 23:44 13.12.13 23:04 mamai 75991679 mamaj vs. -Pitbull- -Pitbull- mamaj
191 13.12.13 23:55 13.12.13 23:43 torch-ok 75991822 vs. torch-ok torch-ok
192 13.12.13 23:01 13.12.13 23:17 75991796 vs. -Pitbull- -Pitbull-
193 13.12.13 23:13 13.12.13 23:02 torch-ok 75991458 vs. torch-ok torch-ok
194 13.12.13 23:26 13.12.13 23:49 75991314 vs. torch-ok torch-ok
195 13.12.13 23:17 13.12.13 23:49 torch-ok 75991114 vs. torch-ok torch-ok
196 13.12.13 23:13 13.12.13 23:59 75991018 vs. torch-ok torch-ok
197 13.12.13 23:59 13.12.13 23:27 mamai 75991045 vs. mamaj mamaj
198 13.12.13 23:54 13.12.13 23:11 75990906 vs. torch-ok torch-ok
199 13.12.13 23:44 13.12.13 23:59 75990825 vs.
200 13.12.13 23:40 13.12.13 23:49 75990591 vs. mamaj mamaj
201 13.12.13 22:50 13.12.13 22:35 75989084 vs.
202 13.12.13 22:20 13.12.13 22:34 75988784 vs.
203 13.12.13 22:02 13.12.13 22:36 75988555 vs.
204 13.12.13 22:32 13.12.13 22:06 75988565 vs.
205 13.12.13 22:27 13.12.13 22:08 145 75988530 vs. 145 145
206 13.12.13 22:35 13.12.13 22:34 75988452 vs. Midav_1 Midav_1
207 13.12.13 22:01 13.12.13 22:07 shika1282 75988322 vs.
208 13.12.13 22:32 13.12.13 22:43 75988242 Midav_1 vs. Midav_1
209 13.12.13 22:45 13.12.13 22:11 75988215 vs. shika1282 shika1282
210 13.12.13 22:34 13.12.13 22:49 75988119 Midav_1 vs. Midav_1
211 13.12.13 22:40 13.12.13 22:56 75988064 vs. shika1282 shika1282
212 13.12.13 22:48 13.12.13 22:46 Midav_1 75987920 vs. Midav_1 Midav_1
213 13.12.13 22:25 13.12.13 22:40 75987799 shika1282 vs. shika1282
214 13.12.13 22:30 13.12.13 22:47 Midav_1 75987748 vs. Midav_1 Midav_1
215 13.12.13 22:27 13.12.13 22:55 75987415 vs. Midav_1 Midav_1
216 13.12.13 22:22 13.12.13 22:38 75987286 vs. sahaberg sahaberg
217 13.12.13 22:42 13.12.13 22:10 75986797 vs. sahaberg sahaberg
218 13.12.13 21:29 13.12.13 21:35 sahaberg 75985740 sahaberg vs. shika1282 shika1282 sahaberg
219 13.12.13 21:26 13.12.13 21:54 sahaberg 75985538 sahaberg vs. shika1282 shika1282 sahaberg
220 13.12.13 21:52 13.12.13 21:16 shika1282 75985328 sahaberg vs. shika1282 sahaberg shika1282
221 13.12.13 21:22 13.12.13 21:45 shika1282 75985267 shika1282 vs. shika1282
222 13.12.13 21:29 13.12.13 21:44 shika1282 75984935 vs. shika1282 shika1282
223 13.12.13 21:34 13.12.13 21:49 sahaberg 75984909 sahaberg vs. svistos svistos sahaberg
224 13.12.13 21:40 13.12.13 21:02 75984834 vs. svistos svistos
225 13.12.13 21:23 13.12.13 21:05 75984668 svistos vs. svistos
226 13.12.13 21:53 13.12.13 21:55 75984416 svistos vs. svistos
227 13.12.13 20:31 13.12.13 20:51 145 75982696 sahaberg vs. 145 sahaberg 145
228 13.12.13 20:15 13.12.13 20:40 sahaberg 75982760 shika1282 vs. sahaberg shika1282 sahaberg
229 13.12.13 20:19 13.12.13 20:38 shika1282 75982061 vs. shika1282 shika1282
230 13.12.13 20:20 13.12.13 20:18 shika1282 75981917 shika1282 vs. shika1282
231 13.12.13 20:22 13.12.13 20:45 75981838 vs. shika1282 shika1282
232 13.12.13 20:22 13.12.13 20:32 shika1282 75981710 vs. shika1282 shika1282
233 13.12.13 20:15 13.12.13 20:21 75981552 vs.
234 13.12.13 20:15 13.12.13 20:21 75981181 vs.
235 13.12.13 20:40 13.12.13 20:12 shika1282 75981134 -Pitbull- vs. shika1282 -Pitbull- shika1282
236 13.12.13 20:52 13.12.13 20:28 -Pitbull- 75980995 -Pitbull- vs. shika1282 shika1282 -Pitbull-
237 13.12.13 19:29 13.12.13 19:10 145 75980147 145 vs. -Pitbull- -Pitbull- 145
238 13.12.13 19:50 13.12.13 19:19 -Pitbull- 75980778 shika1282 vs. -Pitbull- shika1282 -Pitbull-
239 13.12.13 19:50 13.12.13 19:01 75980729 vs.
240 13.12.13 19:53 13.12.13 19:16 shika1282 75980658 -Pitbull- vs. shika1282 -Pitbull- shika1282
241 13.12.13 19:39 13.12.13 19:48 shika1282 75980534 -Pitbull- vs. shika1282 -Pitbull- shika1282
242 13.12.13 19:00 13.12.13 19:30 -Pitbull- 75980266 shika1282 vs. -Pitbull- shika1282 -Pitbull-
243 13.12.13 19:34 13.12.13 19:14 -Pitbull- 75980081 vs. -Pitbull- -Pitbull-
244 13.12.13 19:06 13.12.13 19:38 -Pitbull- 75979555 vs. -Pitbull- -Pitbull-
245 13.12.13 18:22 13.12.13 18:41 75977428 _ vs. _
246 13.12.13 18:53 13.12.13 18:21 75977193 _ vs. _
247 13.12.13 18:42 13.12.13 18:10 zvezda_olimpa 75977099 _ vs. artemyi artemyi _
248 13.12.13 18:57 13.12.13 18:29 zvezda_olimpa 75977011 _ vs. artemyi artemyi _
249 13.12.13 18:04 13.12.13 18:05 artemyi 75976957 _ vs. artemyi _ artemyi
250 13.12.13 18:10 13.12.13 18:44 zvezda_olimpa 75976741 _ vs. artemyi artemyi _
251 13.12.13 18:05 13.12.13 18:38 zvezda_olimpa 75976509 _ vs. artemyi artemyi _
252 13.12.13 18:47 13.12.13 18:06 artemyi 75976355 vs. artemyi artemyi
253 13.12.13 18:31 13.12.13 18:19 artemyi 75976037 artemyi vs. artemyi
254 13.12.13 17:05 13.12.13 17:43 75974577 vs. Reynar Reynar
255 13.12.13 17:33 13.12.13 17:53 Reynar 75974493 vs. Reynar Reynar
256 13.12.13 17:57 13.12.13 17:13 75974213 vs. Reynar Reynar
257 13.12.13 16:00 13.12.13 16:56 Kombat 75971628 vs. Midav_1 Midav_1
258 13.12.13 16:27 13.12.13 16:16 mamai 75971024 AnMedved vs. mamaj AnMedved mamaj
259 13.12.13 16:58 13.12.13 15:55 AnMedved 75970583 AnMedved vs. L_E_X L_E_X AnMedved
260 13.12.13 15:42 13.12.13 15:51 Reynar 75969581 Reynar vs. L_E_X L_E_X Reynar
261 13.12.13 15:31 13.12.13 15:53 Kombat 75969716 vs. KombatD KombatD
262 13.12.13 15:51 13.12.13 15:24 Kombat 75969666 KombatD vs. KombatD
263 13.12.13 15:33 13.12.13 15:15 75969586 poccucka2007 vs. poccucka2007
264 13.12.13 15:05 13.12.13 15:32 75969540 vs. poccucka2007 poccucka2007
265 13.12.13 15:35 13.12.13 15:07 75969494 Reynar vs. Reynar
266 13.12.13 15:37 13.12.13 15:31 Reynar 75969380 Reynar vs. Reynar
267 13.12.13 15:15 13.12.13 15:40 Reynar 75968911 Reynar vs. Reynar
268 13.12.13 15:21 13.12.13 15:36 Kombat 75968423 vs. KombatD KombatD
269 13.12.13 14:46 13.12.13 14:15 75968134 vs. poccucka2007 poccucka2007
270 13.12.13 14:19 13.12.13 14:47 75968018 vs. poccucka2007 poccucka2007
271 13.12.13 14:34 13.12.13 14:12 75967941 vs. poccucka2007 poccucka2007
272 13.12.13 14:32 13.12.13 14:10 Kombat 75967847 vs. KombatD KombatD
273 13.12.13 14:07 13.12.13 14:26 Kombat 75967322 KombatD vs. L_E_X L_E_X KombatD
274 13.12.13 14:55 13.12.13 14:02 Kombat 75967123 KombatD vs. L_E_X L_E_X KombatD
275 13.12.13 14:35 13.12.13 14:51 75967331 poccucka2007 vs. L_E_X L_E_X poccucka2007
276 13.12.13 14:27 13.12.13 14:54 L_E_X 75967277 KombatD vs. L_E_X KombatD L_E_X
277 13.12.13 14:06 13.12.13 14:14 L_E_X 75966973 L_E_X vs. artemyi artemyi L_E_X
278 13.12.13 14:33 13.12.13 14:22 artemyi 75966734 artemyi vs. _ _ artemyi
279 13.12.13 14:53 13.12.13 14:58 artemyi 75966598 _ vs. artemyi _ artemyi
280 13.12.13 14:14 13.12.13 14:28 zvezda_olimpa 75966484 _ vs. artemyi artemyi _
281 13.12.13 14:19 13.12.13 14:58 zvezda_olimpa 75966375 _ vs. artemyi artemyi _
282 13.12.13 14:00 13.12.13 14:19 artemyi 75966316 _ vs. artemyi _ artemyi
283 13.12.13 14:20 13.12.13 13:30 artemyi 75966154 artemyi vs. _ _ artemyi
284 13.12.13 13:51 13.12.13 13:15 zvezda_olimpa 75966095 vs. _ _
285 13.12.13 13:20 13.12.13 13:44 zvezda_olimpa 75966040 vs. _ _
286 13.12.13 13:49 13.12.13 13:29 zvezda_olimpa 75965928 _ vs. _
287 13.12.13 13:10 13.12.13 13:31 zvezda_olimpa 75965613 _ vs. artemyi artemyi _


0,156528